Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 79 ayat untuk menukarkan [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Im 27:33

Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar; d  jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. e "

(0.84)Yer 2:11

pernahkah suatu bangsa menukarkan allahnya meskipun itu sebenarnya bukan allah? k  Tetapi umat-Ku menukarkan Kemuliaannya l  dengan apa yang tidak berguna.

(0.83)Mzm 106:20

mereka menukar Kemuliaan j  mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput.

(0.82)Im 27:10

Janganlah ia menggantinya dan janganlah ia menukarnya, yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. e  Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus.

(0.71)Ayb 28:17

tidak dapat diimbangi k  oleh emas, atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas l  tua.

(0.68)Yeh 27:13

Yawan, v  Tubal dan Mesekh w  berdagang dengan engkau; mereka menukarkan budak-budak, x  barang-barang tembaga ganti barang-barang daganganmu.

(0.68)Hos 4:7

Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepada-Ku, kemuliaan n  mereka akan Kutukar dengan kehinaan. o 

(0.66)Yeh 27:19

dan anggur ditukarkan mereka ganti barang-barangmu; besi yang sudah dikerjakan dari Uzal, m  n  kayu teja o  dan tebu ada di antara barang-barang daganganmu.

(0.64)Yeh 27:17

Yuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau; mereka menukarkan gandum g  dari Minit, h  mur, madu, minyak dan balsam i  ganti barang-barang daganganmu. j 

(0.61)Yeh 27:12

Tarsis t  berdagang dengan engkau dalam segala macam harta u  yang banyak; mereka menukarkan perak, besi, timah putih dan timah hitam ganti barang-barangmu.

(0.59)Yoh 2:14

Dalam Bait Suci didapati-Nya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, l  dan penukar-penukar uang m  duduk di situ.

(0.58)Yeh 48:14

Mereka tidak boleh menjual sedikitpun dari situ atau menukarnya, dan mereka tidak boleh mewariskan yang terbaik dari negeri itu kepada orang lain, sebab itu kudus bagi TUHAN. g 

(0.57)Yeh 27:22

Pedagang Syeba s  dan Raema berdagang dengan engkau; mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah t  dan segala batu permata yang mahal-mahal dan emas u  ganti barang-barangmu.

(0.53)Mat 21:12

Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli c  di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja 1  penukar uang d  dan bangku-bangku pedagang merpati e 

(0.48)Rut 4:7

Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus b  dan menukar: setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya c  sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara d  di Israel. e 

(0.47)Mrk 11:15

Lalu tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah 1 , mulailah Ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkan-Nya,

(0.46)Luk 24:15

Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati 1  mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. h 

(0.44)Yoh 2:15

Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari Bait Suci 1  dengan semua kambing domba dan lembu mereka; uang penukar-penukar dihamburkan-Nya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkan-Nya.

(0.43)Kis 17:17

Karena itu di rumah ibadat d  ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ.

(0.43)2Sam 12:20

Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi n  dan berurap dan bertukar pakaian; o  ia masuk ke dalam rumah TUHAN dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan.
TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA