Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 28 ayat untuk meniupkan [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mzm 147:18

Ia menyampaikan firman-Nya, m  lalu mencairkan semuanya, Ia meniupkan angin-Nya, n  maka air mengalir.

(0.95)Ul 32:26

Seharusnya Aku berfirman: Aku meniupkan x  mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia, y 

(0.58)2Raj 13:7

Sebab tidak ada laskar ditinggalkan s  pada Yoahas, selain dari lima puluh orang berkuda dan sepuluh kereta dan sepuluh ribu orang berjalan kaki, sebab raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu t  pengirikan.

(0.49)Za 7:14

Oleh sebab itu Aku meniupkan x  mereka seperti angin badai y  ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang z  di sana; demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. a "

(0.29)Kel 10:13

Lalu Musa mengulurkan tongkatnya j  ke atas tanah Mesir, dan TUHAN mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. k 

(0.24)Kej 8:1

Maka Allah mengingat m  Nuh 1  dan segala binatang liar dan segala ternak, yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, n  sehingga air itu turun.

(0.16)Kel 15:10

Engkau meniup dengan taufan-Mu, o  lautpun menutupi mereka; sebagai timah mereka tenggelam dalam air p  yang hebat.

(0.12)Luk 7:32

Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan: Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.

(0.11)Im 25:9

Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala f  di mana-mana dalam bulan g  yang ketujuh pada tanggal sepuluh bulan itu; pada hari raya Pendamaian h  kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu.

(0.11)Hak 7:18

Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, s  maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru: 'Demi TUHAN dan demi Gideon!'"

(0.11)Yos 6:9

Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan b  penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup.

(0.11)1Taw 16:6

dan Benaya serta Yahaziel, imam-imam itu, selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu.

(0.11)Yeh 37:5

Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada tulang-tulang ini: Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. m 

(0.09)2Taw 13:14

Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak c  kepada TUHAN, sedang para imam meniup nafiri,

(0.08)Yos 6:4

dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangkakala tanduk u  domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, tujuh kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. v 

(0.08)Yos 6:8

Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam, yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan TUHAN, lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian TUHAN mengikut mereka.

(0.08)Yos 6:13

Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam, yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut TUHAN, sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut TUHAN, sementara sangkakala terus-menerus ditiup.

(0.08)1Raj 1:34

Imam Zadok dan nabi Natan harus mengurapi e  dia di sana menjadi raja atas Israel; kemudian kamu meniup sangkakala f  dan berseru: Hidup raja Salomo!

(0.08)2Taw 5:12

Demikian pula para penyanyi t  orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama seratus dua puluh imam peniup nafiri. u 

(0.08)Yes 30:33

Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran n --bukankah itu untuk raja--dasarnya dibuat dalam dan lapang, pancakanya penuh api dan kayu; nafas o  TUHAN menghanguskannya p  seperti sungai belerang. q 
TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA