Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 22 ayat untuk mengapa AND book:28 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.10)Hos 1:4

Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Hosea: "Berilah nama Yizreel l  kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka Aku akan menghukum keluarga Yehu 1  karena hutang darah Yizreel dan Aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel 2 .

(0.10)Hos 3:4

Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, m  tiada korban, n  tiada tugu berhala o  dan tiada efod p  dan terafim. q 

(0.10)Hos 4:1

Dengarlah firman TUHAN, hai orang Israel, sebab TUHAN mempunyai perkara 1  v  dengan penduduk negeri w  ini, sebab tidak ada kesetiaan x  dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan y  akan Allah di negeri z  ini.

(0.10)Hos 4:3

Sebab itu negeri ini akan berkabung, f  dan seluruh penduduknya akan merana; g  juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati h  lenyap.

(0.11)Hos 4:12

Umat-Ku bertanya kepada pohonnya, y  dan tongkatnya z  akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan a  menyesatkan b  mereka, dan mereka berzinah meninggalkan c  Allah mereka.

(0.10)Hos 4:13

Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar d  dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. e  Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzinah f  dan menantu-menantumu perempuan bersundal. g 

(0.10)Hos 4:14

Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzinah, atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun mereka bersundal; sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal h  dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, i  dan umat yang tidak berpengertian j  akan runtuh. k 

(0.10)Hos 4:15

Jika engkau ini berzinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah! Janganlah pergi ke Gilgal, l  dan janganlah naik ke Bet-Awen, m  dan janganlah bersumpah: "Demi TUHAN yang hidup 1 ! n "

(0.10)Hos 5:2

dan lobang yang dikeruk w  di lembah Sitim, maka Aku ini akan menghajar mereka x  sekalian.

(0.98)Hos 5:9

Efraim akan menjadi tandus, q  pada hari penghukuman; r  mengenai suku-suku Israel Aku memberitahu apa yang pasti. s 

(1.00)Hos 6:4

Apakah yang akan Kulakukan kepadamu, hai Efraim? u  Apakah yang akan Kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi 1 , dan seperti embun yang hilang v  pagi-pagi benar.

(0.10)Hos 7:16

Mereka berbalik kepada Baal, r  mereka adalah seperti busur s  tipu; pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. t  Inilah yang akan menjadi olok-olok u  kepada mereka di tanah Mesir. v 

(0.10)Hos 8:3

Israel telah menolak yang baik--biarlah musuh mengejar dia! a 

(0.43)Hos 8:5

Aku menolak anak lembumu, hai Samaria; d  murka-Ku menyala terhadap mereka! Sampai berapa lama tidak dapat disucikan, e 

(0.99)Hos 9:5

Apakah yang hendak kamu perbuat o  pada waktu pertemuan raya p  dan pada waktu hari raya TUHAN?

(0.42)Hos 9:10

Seperti buah-buah anggur di padang gurun Aku mendapati Israel dahulu; seperti buah sulung sebagai hasil pertama g  pohon ara h  Aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal-Peor i  dan telah membaktikan diri kepada dewa j  keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu.

(0.44)Hos 9:14

Berilah kepada mereka, ya TUHAN--apakah yang hendak Kauberi? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. t 

(0.97)Hos 10:3

Sungguh, sekarang mereka berkata: "Kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada TUHAN. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita?"

(0.10)Hos 13:10

Di mana gerangan rajamu, n  supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan, hai, engkau yang berkata: "Berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka! o "

(0.10)Hos 14:2

(14-3) Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada TUHAN! katakanlah kepada-Nya: "Ampunilah l  segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, m  maka kami akan mempersembahkan pengakuan n  kami.
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA