Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 1075 ayat untuk mengajarkan [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.65)Kel 4:12

Oleh sebab itu, pergilah, c  Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau, apa yang harus kaukatakan. d "

(0.50)Kel 4:15

Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya; h  Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan.

(0.02)Kel 18:19

Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. j  Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kauhadapkanlah perkara-perkara k  mereka kepada Allah.

(0.51)Kel 18:20

Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, l  dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, m  dan pekerjaan yang harus dilakukan. n 

(0.42)Kel 24:12

TUHAN berfirman kepada Musa: "Naiklah menghadap Aku, ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka Aku akan memberikan kepadamu loh batu, y  yakni hukum dan perintah, yang telah Kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka."

(0.59)Kel 35:34

Dan TUHAN menanam dalam hatinya, dan dalam hati Aholiab j  bin Ahisamakh dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. k 

(0.02)Im 10:10

Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, c 

(0.63)Im 10:11

dan haruslah kamu dapat mengajarkan d  kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan TUHAN kepada mereka dengan perantaraan Musa. e "

(0.04)Im 14:57

untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir; itulah hukum tentang kusta. x "

(0.26)Im 26:23

Jikalau kamu dalam keadaan yang demikianpun tidak mau Kuajar, o  dan hidupmu tetap bertentangan dengan Daku,

(0.02)Bil 14:34

Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri b  itu, yakni empat puluh hari, satu hari dihitung satu tahun, jadi empat puluh tahun c  lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya, jika Aku berbalik dari padamu:

(0.45)Ul 4:1

"Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan n  dan peraturan yang kuajarkan o  kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup 1  p  dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allah nenek moyangmu.

(0.43)Ul 4:5

Ingatlah, aku telah mengajarkan v  ketetapan dan peraturan w  kepadamu, seperti yang diperintahkan x  kepadaku oleh TUHAN, Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri, yang akan kamu masuki y  untuk mendudukinya.

(0.02)Ul 4:8

Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan e  demikian adil seperti seluruh hukum ini, yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?

(0.37)Ul 4:10

yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan TUHAN, Allahmu, di Horeb, i  waktu TUHAN berfirman kepadaku: Suruhlah bangsa itu berkumpul kepada-Ku, maka Aku akan memberi mereka mendengar segala perkataan-Ku, sehingga mereka takut j  k  kepada-Ku 1  selama mereka hidup di muka bumi l  dan mengajarkan m  demikian kepada anak-anak mereka.

(0.50)Ul 4:14

Dan pada waktu itu aku diperintahkan TUHAN untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, v  supaya kamu melakukannya di negeri, ke mana kamu pergi untuk mendudukinya.

(0.42)Ul 4:36

Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suara-Nya y  untuk mengajari z  engkau, di bumi Ia membiarkan engkau melihat api-Nya yang besar, dan segala perkataan-Nya kaudengar dari tengah-tengah api.

(0.42)Ul 5:31

Tetapi engkau, berdirilah di sini l  bersama-sama dengan Aku, maka Aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang harus kauajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang Kuberikan kepada mereka untuk dimiliki.

(0.50)Ul 6:1

"Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang aku ajarkan kepadamu atas perintah TUHAN, Allahmu, untuk dilakukan di negeri, ke mana kamu pergi untuk mendudukinya,

(0.23)Ul 6:7

haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu 1  dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. d 
TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA