Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 847 ayat untuk mengadakan [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kel 23:14

"Tiga kali k  setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagi-Ku.

(0.92)Kel 23:32

Janganlah mengadakan perjanjian y  dengan mereka ataupun dengan allah mereka.

(0.89)Kej 29:22

Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu, dan mengadakan perjamuan. c 

(0.87)Neh 3:4

Berdekatan dengan mereka Meremot d  bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekhya bin Mesezabeel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan,

(0.85)Kej 17:2

Aku akan mengadakan perjanjian 1  antara Aku dan engkau, y  dan Aku akan membuat engkau sangat banyak. z "

(0.85)Neh 3:10

Berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan, tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasabneya.

(0.84)Kej 26:30

Kemudian Ishak mengadakan perjamuan a  bagi mereka, lalu mereka makan dan minum.

(0.81)Mzm 105:27

keduanya mengadakan l  tanda-tanda-Nya m  di antara mereka, dan mujizat-mujizat n  di tanah Ham:

(0.80)Neh 3:23

Di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Azarya bin Maaseya bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya.

(0.80)Kel 29:36

Tiap-tiap hari q  haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian r  dan haruslah kausucikan mezbah itu, dengan mengadakan pendamaian baginya; haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. s 

(0.79)Neh 3:22

Di sampingnya para imam, orang-orang dari Lembah Yordan, mengadakan perbaikan.

(0.79)Est 1:9

Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan j  bagi semua perempuan di dalam istana raja Ahasyweros.

(0.76)Neh 3:9

Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu mengadakan perbaikan.

(0.76)Neh 3:28

Mulai dari pintu gerbang Kuda a  para imam mengadakan perbaikan, masing-masing di depan rumahnya.

(0.75)Kej 21:8

Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, o  lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu.

(0.75)Kej 21:27

Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelekh, kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. q 

(0.74)Mzm 78:43

ketika Ia mengadakan tanda-tanda z  di Mesir dan mujizat-mujizat a  di padang Zoan.

(0.73)Kej 9:9

"Sesungguhnya Aku mengadakan perjanjian-Ku dengan kamu 1  a  dan dengan keturunanmu,

(0.73)Bil 29:35

Pada hari yang kedelapan haruslah kamu mengadakan perkumpulan l  raya, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.

(0.72)Kej 21:32

Setelah mereka mengadakan perjanjian v  di Bersyeba, w  pulanglah Abimelekh beserta Pikhol, panglima tentaranya, x  ke negeri orang Filistin. y 
TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.21 detik
dipersembahkan oleh YLSA