Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 81 ayat untuk mendegilkan [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Hos 4:16

Sebab Israel degil o  seperti lembu p  yang degil, masakan sekarang TUHAN menggembalakan mereka, seperti domba q  di tanah lapang?

(0.73)1Sam 15:23

Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung 1  a  dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak b  firman TUHAN, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja 2 ."

(0.56)Yer 11:8

Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, n  melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya o  yang jahat; maka Aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan p  perjanjian ini, yang telah Kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. q "

(0.42)Ul 31:27

Sebab aku mengenal kedegilan q  dan tegar tengkukmu. r  Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap TUHAN, terlebih lagi nanti sesudah aku mati.

(0.33)Mzm 81:12

(81-13) Sebab itu Aku membiarkan n  dia dalam kedegilan hatinya; biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri!

(0.31)Mrk 6:52

sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. d 

(0.29)Yer 9:14

melainkan mengikuti o  kedegilan hatinya p  dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka.

(0.28)Ul 21:18

"Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki f  yang degil dan membangkang, g  yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, h  dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka,

(0.28)Ul 21:20

dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya: Anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum.

(0.28)Yer 7:24

Tetapi mereka tidak mau mendengarkan x  dan tidak mau memberi perhatian, y  melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya z  yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya a  dan bukan mukanya.

(0.28)Yer 18:12

Tetapi mereka berkata: Tidak ada gunanya! e  Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya f  yang jahat."

(0.26)Ef 4:18

dan pengertiannya h  yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, i  karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati j  mereka.

(0.25)Yer 16:12

Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat dari pada nenek moyangmu! h  Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya i  yang jahat dari pada mendengarkan kepada-Ku.

(0.25)Yer 23:17

mereka selalu berkata p  kepada orang-orang yang menista firman TUHAN: Kamu akan selamat 1 ! q  dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya r  mereka berkata: Malapetaka s  tidak akan menimpa kamu!"

(0.24)Ul 29:19

Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati, c  dengan berkata: Aku akan selamat, walaupun aku berlaku degil 1  d --dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan--

(0.24)Mrk 8:17

Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata: "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah q  hatimu?

(0.24)Yoh 12:40

"Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata, dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga Aku menyembuhkan mereka. i "

(0.21)Yer 3:17

Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta a  TUHAN, dan segala bangsa b  akan berkumpul ke sana, demi c  nama TUHAN ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya d  yang jahat.

(0.21)Yer 13:10

Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan d  perkataan-perkataan-Ku, yang mengikuti kedegilan hatinya e  dan mengikuti allah f  lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, g  akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna h  untuk apapun.

(0.20)Mrk 3:5

Ia berdukacita karena kedegilan mereka dan dengan marah Ia memandang 1  sekeliling-Nya kepada mereka lalu Ia berkata kepada orang itu: "Ulurkanlah tanganmu!" Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu.
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA