Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 195 ayat untuk memulihkan [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mzm 126:4

Pulihkanlah keadaan s  kami, ya TUHAN, seperti memulihkan batang air kering di Tanah Negeb! t 

(0.87)Yeh 16:55

Mengenai kakak-kakakmu, Sodom bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula; Samaria juga bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula; dan engkaupun bersama anak-anakmu perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaanmu semula. b 

(0.86)Yer 49:6

Tetapi sesudah itu Aku akan memulihkan u  keadaan bani Amon itu, demikianlah firman TUHAN."

(0.86)Yer 49:39

Tetapi di kemudian hari Aku akan memulihkan t  keadaan Elam, demikianlah firman TUHAN."

(0.82)Mzm 80:3

(80-4) Ya Allah, pulihkanlah z  kami, a  buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. b 

(0.82)Yer 33:7

Aku akan memulihkan s  keadaan Yehuda t  dan Israel dan akan membangun u  mereka seperti dahulu: v 

(0.82)Yl 3:1

"Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu 1  dan pada waktu itu, apabila Aku memulihkan keadaan d  Yehuda e  dan Yerusalem,

(0.81)Yeh 16:53

"Tetapi Aku akan memulihkan y  keadaan mereka, baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perempuan, dan juga Aku akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka, z 

(0.79)Nah 2:2

Sungguh, TUHAN memulihkan s  kebanggaan t  Yakub, seperti kebanggaan Israel; sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya.

(0.78)Yer 48:47

Tetapi Aku akan memulihkan d  keadaan Moab di kemudian hari 1 , demikianlah firman TUHAN." Sampai di sinilah firman penghukuman atas Moab.

(0.75)Hos 6:11

Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian: j  Apabila Aku memulihkan keadaan k  umat-Ku,

(0.75)Mzm 80:7

(80-8) Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. h 

(0.75)Mzm 80:19

(80-20) Ya TUHAN, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat.

(0.75)Ayb 8:6

kalau engkau bersih dan jujur 1 , maka tentu Ia akan bangkit demi engkau s  dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. t 

(0.73)Mat 17:11

Jawab Yesus: "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu c 

(0.70)Dan 8:14

Maka ia menjawab: "Sampai lewat dua ribu tiga ratus petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan 1  t  dalam keadaan yang wajar."

(0.69)2Sam 8:3

Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer a  bin Rehob, raja Zoba, b  ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. c 

(0.67)Mzm 53:6

(53-7) Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel! Apabila Allah memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita.

(0.67)Yeh 29:14

Dan Aku akan memulihkan keadaan Mesir t  dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka, dan di sana mereka menjadi kerajaan u  yang lemah. v 

(0.65)Ayb 42:10

Lalu TUHAN memulihkan keadaan d  Ayub, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan TUHAN memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu 1 . e 
TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA