Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 46 ayat untuk memulangkan [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Sam 15:8

Sebab hambamu ini, ketika masih tinggal di Gesur, n  di Aram, telah bernazar, o  demikian: Jika TUHAN sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada TUHAN."

(0.33)Yeh 33:15

orang jahat itu mengembalikan gadaian p  orang, ia membayar ganti rampasannya, q  menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. r 

(0.32)Im 6:4

apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan z  barang yang telah dirampasnya atau yang telah diperasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemuinya itu,

(0.32)Rut 1:21

Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong s  TUHAN memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi, karena TUHAN telah naik saksi menentang t  aku dan Yang Mahakuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku."

(0.29)2Raj 19:28

Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap Aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telinga-Ku, maka Aku akan menaruh kelikir-Ku h  pada hidungmu dan kekang-Ku i  pada bibirmu, dan Aku akan memulangkan engkau j  melalui jalan, dari mana engkau datang.

(0.27)Yes 49:6

"Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, p  untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. q  Tetapi Aku akan membuat engkau menjadi terang r  bagi bangsa-bangsa s  supaya keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung bumi 1 . t "

(0.27)Yes 37:29

Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap Aku, dan kata-kata keangkuhanmu k  telah naik sampai ke telinga-Ku, maka Aku akan menaruh kelikir-Ku l  pada hidungmu dan kekang-Ku pada bibirmu, m  dan Aku akan memulangkan engkau melalui jalan, dari mana engkau datang. n 

(0.17)2Sam 14:23

Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem.

(0.17)Ayb 34:14

Jikalau Ia menarik kembali Roh-Nya, n  dan mengembalikan nafas-Nya o  pada-Nya,

(0.12)1Raj 8:34

maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kauberikan kepada nenek moyang mereka.

(0.12)2Taw 6:25

maka Engkaupun kiranya mendengar dari sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kauberikan kepada mereka dan nenek moyang mereka.

(0.12)2Taw 33:13

dan berdoa kepada-Nya 1 . Maka TUHAN mengabulkan doanya, dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui, bahwa TUHAN itu Allah.

(0.12)Yer 50:19

Tetapi Aku akan mengembalikan c  Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang d  di atas pegunungan e  Efraim dan di Gilead. f 

(0.10)Kel 31:17

Antara Aku dan orang Israel maka inilah suatu peringatan m  untuk selama-lamanya, sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh Ia berhenti bekerja untuk beristirahat. n " o 

(0.10)Yeh 39:25

Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Sekarang, Aku akan memulihkan e  keadaan Yakub dan akan menyayangi f  seluruh kaum Israel dan cemburu-Ku timbul untuk mempertahankan nama-Ku g  yang kudus.

(0.07)Kel 22:26

Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, d  maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam,

(0.06)Kis 1:6

Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ: "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan m  kerajaan bagi Israel?"

(0.06)Bil 27:8

Dan kepada orang Israel engkau harus berkata: Apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan.

(0.06)Ul 22:1

"Apabila engkau melihat, bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu; haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu q  itu.

(0.06)Ul 22:2

Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu, sampai saudaramu itu datang mencarinya; engkau harus mengembalikannya kepadanya.
TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA