Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 376 ayat untuk memperdaya [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 3:18

lalu Malkhiram, Pedaya, Syenasar, r  Yekamya, Hosama dan Nedabya. s 

(0.70)Mzm 105:25

diubah-Nya g  hati mereka untuk membenci umat-Nya, untuk memperdayakan h  hamba-hamba-Nya.

(0.70)Yes 40:29

Dia memberi kekuatan i  kepada yang lelah j  dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.

(0.70)Ayb 14:10

Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah r  ia, bila orang binasa, di manakah s  ia?

(0.67)Ayb 26:2

"Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat, u  dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya! v 

(0.67)1Taw 3:19

Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel t  dan Simei, dan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hananya; Selomit ialah saudara perempuan mereka;

(0.60)Neh 11:7

Dan inilah bani Benyamin: Salu bin Mesulam bin Yoed bin Pedaya bin Kolaya bin Maaseya bin Itiel bin Yesaya.

(0.60)Kol 2:4

Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata e  yang indah.

(0.58)1Tes 2:3

Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud i  yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. j 

(0.57)2Raj 23:36

Yoyakim u  berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya, dari Ruma.

(0.54)Kej 3:13

Kemudian berfirmanlah TUHAN Allah kepada perempuan itu: "Apakah yang telah kauperbuat ini?" Jawab perempuan itu: "Ular itu yang memperdayakan aku 1 , x  maka kumakan."

(0.52)Neh 3:25

Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan Sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja, dekat pelataran penjagaan. t  Di sampingnya Pedaya bin Paros u  mengadakan perbaikan

(0.48)2Raj 19:26

Sedang penduduknya yang tak berdaya c  menjadi terkejut d  dan malu; mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput e  hijau, seperti rumput di atas sotoh, atau gandum yang layu f  sebelum ia masak.

(0.48)Yes 37:27

sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu; mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput g  di atas sotoh, h  atau gandum yang layu sebelum ia masak.

(0.47)Bil 25:18

sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor u  dan dalam hal Kozbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian; Kozbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu."

(0.47)Neh 13:13

Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan kuangkat imam Selemya dan Zadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Zakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara m  mereka.

(0.43)2Kor 11:3

Tetapi aku takut, kalau-kalau pikiran kamu disesatkan 1  dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. i 

(0.43)Yer 38:22

Sungguh, semua perempuan o  yang masih tinggal di istana raja Yehuda digiring ke luar ke hadapan para perwira raja Babel sambil berseru: Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. p  Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, q  mereka sudah berpaling pulang.

(0.42)Neh 8:4

(8-5) Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar l  kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia dan Maaseya, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakharia dan Mesulam.

(0.36)Hos 4:11

Anggur w  dan air anggur 1  menghilangkan daya pikir. x 
TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA