Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 17 dari 17 ayat untuk memerintahkannya [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Rat 3:37

Siapa berfirman, maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? j 

(0.75)Yer 47:7

Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah TUHAN memerintahkannya? Ke Askelon dan ke tepi pantai b  laut, ke sanalah Ia menyuruhnya!"

(0.60)Ul 32:46

berkatalah ia kepada mereka: "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, q  supaya kamu memerintahkannya r  kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini.

(0.20)Yes 10:6

Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, j  dan Aku akan memerintahkannya k  melawan umat sasaran murka-Ku, l  untuk melakukan perampasan dan penjarahan, m  dan untuk menginjak-injak n  mereka seperti lumpur di jalan.

(0.20)Yes 48:5

maka Aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu 1 ; sebelum hal itu menjadi kenyataan, Aku mengabarkannya n  kepadamu, supaya jangan engkau berkata: Berhalaku yang melakukannya, o  patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya.

(0.18)2Sam 13:28

Lalu Absalom r  memerintahkan orang-orangnya, demikian: "Perhatikan! Apabila hati Amnon menjadi gembira s  karena anggur, dan aku berkata kepadamu: Paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia 1 . Jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa! t "

(0.16)Yer 32:35

Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di Lembah Ben-Hinom, e  untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molokh f  sebagai korban dalam api, sekalipun Aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hati-Ku, g  yakni hal melakukan kejijikan h  ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. i 

(0.10)Kej 41:43

Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya n  yang kedua, o  dan berserulah orang di hadapan Yusuf: "Hormat! p " Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. q 

(0.09)Yos 1:9

Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut b  dan tawar hati, c  sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi. d "

(0.05)Ul 5:12

Tetaplah ingat dan kuduskanlah i  hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.

(0.04)Mrk 6:27

Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara.

(0.04)Ayb 36:32

Kedua tangan-Nya diselubungi-Nya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. d 

(0.02)Kej 30:30

sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan TUHAN telah memberkati engkau sejak aku berada di sini; a  jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? b "

(0.02)Neh 4:14

Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain: "Jangan kamu takut n  terhadap mereka! Ingatlah o  kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat p  dan berperanglah q  untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk isterimu dan rumahmu."

(0.02)Yer 7:31

Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet s  di Lembah Ben-Hinom 1  t  untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, u  suatu hal yang tidak pernah Kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hati-Ku. v 

(0.02)Kis 23:22

Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya: "Jangan katakan kepada siapapun juga, bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku."

(0.02)2Tes 3:12

Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, j  supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya 1  dan dengan demikian makan makanannya sendiri. k 
TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA