Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 42 ayat untuk memberinya [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ams 17:8

Hadiah suapan 1  adalah seperti mestika di mata yang memberinya, ke mana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. a 

(0.56)Ayb 24:23

Allah memberinya keamanan e  yang menjadi sandarannya, dan mengawasi f  jalan-jalannya. g 

(0.34)Kej 41:33

Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, u  dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. v 

(0.33)Mrk 2:26

bagaimana ia masuk ke dalam Rumah Allah waktu Abyatar menjabat sebagai Imam Besar m  lalu makan roti sajian itu--yang tidak boleh dimakan n  kecuali oleh imam-imam--dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya? o "

(0.11)Kel 35:34

Dan TUHAN menanam dalam hatinya, dan dalam hati Aholiab j  bin Ahisamakh dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. k 

(0.11)1Sam 23:16

maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan t  kepercayaan Daud kepada Allah

(0.11)2Raj 25:28

Ewil-Merodakh berbicara baik-baik s  dengan dia dan memberi kedudukan t  kepadanya lebih tinggi dari pada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel;

(0.11)Yer 52:32

Ewil-Merodakh berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi dari pada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel.

(0.10)Kej 26:18

Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur e  yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati; disebutkannyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya.

(0.10)Kej 41:45

Lalu Firaun menamai Yusuf: s  Zafnat-Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam t  di On, u  kepadanya menjadi isterinya. v  Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.

(0.10)Kel 21:4

Jika tuannya memberikan kepadanya seorang isteri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri.

(0.10)1Raj 11:19

Hadad demikian disayangi Firaun, sehingga diberikannya kepadanya seorang isteri, yakni adik isterinya sendiri, adik permaisuri Tahpenes.

(0.10)1Taw 28:18

juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan z  seberat yang diperlukan dan emas untuk pembentukan kereta a  yang menjadi tumpangan kedua kerub, yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi b  tabut perjanjian TUHAN.

(0.08)Bil 17:6

Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, dua belas tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu.

(0.08)Ul 21:17

Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari isteri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya dua bagian c  dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya d  yang pertama-tama: dialah e  yang empunya hak kesulungan."

(0.06)Rut 2:14

Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya: "Datanglah ke mari, makanlah roti y  ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit z  itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum a  kepadanya; makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. b 

(0.06)Mrk 15:23

Lalu mereka memberi anggur bercampur mur r  kepada-Nya, tetapi Ia menolaknya.

(0.06)Luk 24:42

Lalu mereka memberikan kepada-Nya sepotong ikan goreng.

(0.06)Ayb 14:17

pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi h  yang dimeteraikan, i  dan kesalahanku j  akan Kaututup dengan lepa.

(0.06)1Kor 15:38

Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendaki-Nya: Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. j 
TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA