Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 181 - 200 dari 393 ayat untuk luput [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.13)Yes 38:17

Sesungguhnya, penderitaan x  yang pahit menjadi keselamatan y  bagiku; Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang z  kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku a  jauh dari hadapan-Mu. b 

(0.12)Mat 3:7

Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki 1  datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka: "Hai kamu keturunan ular beludak. g  Siapakah yang mengatakan kepada kamu, bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka h  yang akan datang?

(0.11)Yer 25:29

Sebab sesungguhnya di kota yang nama-Ku e  telah diserukan di atasnya Aku akan mulai mendatangkan malapetaka; f  masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? kamu tidak akan bebas dari hukuman, g  sebab Aku ini mengerahkan pedang h  ke atas segenap i  penduduk bumi, j  demikianlah firman TUHAN semesta alam.

(0.11)Bil 21:35

Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorangpun dari mereka tidak ada q  yang dibiarkan terlepas; lalu mereka menduduki negerinya. r 

(0.11)Mzm 54:7

(54-9) Sebab Ia melepaskan x  aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. y 

(0.11)Mzm 142:6

(142-7) Perhatikanlah teriakku, g  sebab aku telah menjadi sangat lemah. h  Lepaskanlah i  aku dari pada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat j  bagiku.

(0.11)Yl 3:21

Aku akan membalas j  darah mereka k  yang belum Kubalas; TUHAN tetap diam di Sion. l "

(0.09)Kej 24:41

Barulah engkau lepas dari sumpahmu h  kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu; hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku.

(0.09)Bil 5:28

Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak."

(0.09)1Sam 26:9

Tetapi kata Daud kepada Abisai: "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi r  TUHAN 1 , dan bebas dari hukuman? s "

(0.09)2Sam 14:9

Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja: "Aku dan keluargaku h  akan menanggung kesalahan i  itu, ya tuanku raja, tetapi raja dan takhtanya tak bersalah. j "

(0.09)1Raj 2:9

Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana q  dan tahu apa yang harus kaulakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati 1 ."

(0.09)2Raj 10:11

Lalu Yehu i  membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Yizreel, juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya; tidak ada padanya seorangpun yang ditinggalkan Yehu hidup. j 

(0.09)2Raj 10:14

Berkatalah Yehu: "Tangkaplah mereka hidup-hidup!" Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet-Eked, empat puluh dua orang, dan tidak ada seorangpun ditinggalkannya hidup m  dari pada mereka.

(0.09)Yer 16:17

Sebab Aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka; semuanya itu tidak tersembunyi w  dari pandangan-Ku, dan kesalahan merekapun tidak terlindung di depan mata-Ku. x 

(0.09)Yer 47:4

oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin, dan melenyapkan bagi Tirus s  dan Sidon t  setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh, TUHAN akan membinasakan orang Filistin, u  yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. v 

(0.09)Hos 9:6

Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, q  Memfis r  akan menguburkan mereka. s  Rumput akan menutupi barang-barang perak t  mereka yang berharga; onak u  akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka.

(0.09)Mat 24:35

Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu. p 

(0.09)Mrk 13:31

Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu. w 

(0.09)Luk 21:33

Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu. h "
TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA