Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 18 dari 18 ayat untuk kuikat [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Za 11:10

Aku mengambil tongkatku "Kemurahan m ", lalu mematahkannya untuk membatalkan n  perjanjian 1  yang telah kuikat dengan segala bangsa.

(0.80)Hag 2:5

(2-6) sesuai dengan janji e  yang telah Kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. f  Dan Roh-Ku g  tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut! h 

(0.61)Ul 31:16

TUHAN berfirman kepada Musa: "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu s  dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah t  dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri, ke mana mereka akan masuk; mereka akan meninggalkan u  Aku 1  dan mengingkari perjanjian-Ku yang Kuikat dengan mereka.

(0.61)Yer 11:10

Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang s  mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. t  Mereka mengikuti allah lain u  dan beribadah kepadanya. v  Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku w  yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka.

(0.32)2Taw 7:18

maka Aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah Kuikat y  dengan Daud, ayahmu, dengan berkata: Takkan terputus keturunanmu z  yang memerintah atas Israel. a 

(0.32)Mzm 89:3

(89-4) Engkau telah berkata: "Telah Kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku, Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku:

(0.14)Ul 29:14

Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian x  dan sumpah janji ini,

(0.14)2Raj 17:38

Janganlah kamu melupakan n  perjanjian yang telah Kuadakan dengan kamu dan janganlah kamu berbakti kepada allah lain,

(0.11)Yes 61:8

Sebab Aku, TUHAN, mencintai hukum, k  dan membenci perampasan dan kecurangan; Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian l  abadi dengan kamu.

(0.09)Yer 31:32

bukan seperti perjanjian e  yang telah Kuadakan dengan nenek moyang f  mereka 1  pada waktu Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir; g  perjanjian-Ku itu telah mereka ingkari, meskipun Aku menjadi tuan h  yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman TUHAN.

(0.09)Hos 2:18

(2-17) Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi; v  Aku akan meniadakan w  busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. x 

(0.07)Yer 31:33

Tetapi beginilah perjanjian yang Kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman TUHAN: Aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin i  mereka 1  dan menuliskannya dalam hati j  mereka; maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. k 

(0.05)Kej 17:21

Tetapi perjanjian-Ku u  akan Kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sara bagimu v  tahun yang akan datang w  pada waktu seperti ini juga."

(0.05)Yeh 16:10

Aku mengenakan pakaian berwarna-warna r  kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus s  dan selendang t  dari sutera.

(0.04)Yeh 4:8

Lihat, Aku akan mengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu q  itu.

(0.04)Hos 2:19

(2-18) Aku akan menjadikan y  engkau isteri-Ku untuk selama-lamanya dan Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam keadilan dan kebenaran, z  dalam kasih setia dan kasih sayang. a 

(0.03)Yer 43:10

lalu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku mengutus orang g  untuk menjemput Nebukadnezar, h  raja Babel, hamba-Ku itu, supaya ia mendirikan takhtanya i  di atas batu-batu yang telah Kusuruh sembunyikan ini, dan membentangkan permadani j  kebesarannya di atasnya.

(0.03)Yeh 16:7

dan jadilah besar l  seperti tumbuh-tumbuhan di ladang! Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. m 
TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA