Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 60 ayat untuk ketetapan-ketetapan [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Im 26:46

Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan TUHAN, berlaku di antara Dia dengan orang Israel, di gunung Sinai, u  dengan perantaraan Musa. v 

(0.47)Yes 10:1

Celakalah t  mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan u  yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman,

(0.45)Yeh 20:25

Begitulah Aku juga memberi v  kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan, yang karenanya mereka tidak dapat hidup. w 

(0.38)Neh 9:13

Engkau telah turun ke atas gunung Sinai j  dan berbicara k  dengan mereka dari langit l  dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, m  hukum-hukum yang benar serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. n 

(0.38)Yeh 20:18

Maka Aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun: Janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu e  dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka dan janganlah menajiskan dirimu f  dengan berhala-berhala mereka.

(0.36)Kel 18:16

Apabila ada perkara g  di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain; lagipula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan h  dan keputusan-keputusan Allah."

(0.36)Kel 18:20

Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, l  dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, m  dan pekerjaan yang harus dilakukan. n 

(0.36)Neh 1:7

Kami telah sangat bersalah m  terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kauperintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu.

(0.36)Kis 17:7

dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan, bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. o "

(0.34)Bil 30:16

Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan isterinya, dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya.

(0.34)1Raj 3:3

Dan Salomo menunjukkan kasihnya s  kepada TUHAN dengan hidup t  menurut ketetapan-ketetapan u  Daud, ayahnya; hanya, ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. v 

(0.34)2Raj 17:37

Tetapi kamu harus berpegang l  kepada ketetapan-ketetapan, m  peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulis-Nya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada allah-allah lain.

(0.34)Neh 9:14

Juga Kauberitahukan kepada mereka sabat-Mu o  yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukum-Mu dengan perantaraan Musa, hamba-Mu.

(0.34)Mal 4:4

Ingatlah kepada Taurat 1  v  yang telah Kuperintahkan kepada Musa, hamba-Ku, di gunung Horeb w  untuk disampaikan kepada seluruh Israel, x  yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum.

(0.30)1Taw 22:13

Maka engkau akan berhasil, r  jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum s  yang diperintahkan TUHAN kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, t  janganlah takut dan janganlah tawar hati.

(0.30)Yer 31:36

"Sesungguhnya, seperti ketetapan-ketetapan u  ini tidak akan beralih dari hadapan-Ku, demikianlah firman TUHAN, demikianlah keturunan v  Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapan-Ku untuk sepanjang waktu.

(0.28)Kel 15:25

Musa berseru-seru f  kepada TUHAN, dan TUHAN menunjukkan kepadanya sepotong kayu; Musa melemparkan g  kayu itu ke dalam air; lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan TUHAN ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka dan di sanalah TUHAN mencoba h  mereka,

(0.28)Mi 6:16

Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri x  dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, y  dan engkau telah bertindak menurut rancangan z  mereka, sehingga Aku membuat engkau menjadi ketandusan a  dan pendudukmu menjadi sasaran suitan; demikianlah kamu akan menanggung pencelaan b  dari pihak bangsa-bangsa."

(0.28)Im 26:15

jikalau kamu menolak ketetapan-Ku dan hatimu muak mendengar peraturan-Ku, s  sehingga kamu tidak melakukan segala perintah-Ku dan kamu mengingkari perjanjian-Ku, t 

(0.23)2Taw 19:10

Dalam setiap perkara, yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap TUHAN, y  sehingga murka-Nya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah.
TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA