Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 2501 ayat untuk kepadamu [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Sam 10:4

Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu dua ketul roti o  yang akan kauterima dari mereka.

(0.97)Yos 1:13

"Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba TUHAN itu, kepadamu, yakni: TUHAN, Allahmu, mengaruniakan keamanan l  kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini;

(0.97)Ayb 41:3

(40-22) Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan z  kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu?

(0.95)Mzm 120:3

Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu?

(0.95)Ams 22:19

Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada TUHAN, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu.

(0.91)Ams 1:23

Berpalinglah kamu kepada teguranku! Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu.

(0.91)Ul 6:20

Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu: v  Apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu, yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN Allah kita?

(0.91)Yer 10:1

Dengarlah firman yang disampaikan TUHAN kepadamu, hai kaum Israel!

(0.89)Ul 31:5

TUHAN akan menyerahkan t  mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu.

(0.88)Ams 29:17

Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu, dan mendatangkan sukacita kepadamu. a 

(0.88)Kel 12:26

Dan apabila anak-anakmu k  berkata kepadamu: Apakah artinya ibadahmu ini 1 ?

(0.88)Ayb 38:35

Dapatkah engkau melepaskan kilat, sehingga sabung-menyabung, g  sambil berkata kepadamu: Ya?

(0.86)Ul 6:6

Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan 1 , c 

(0.81)Kej 27:8

Maka sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. r 

(0.81)Kel 25:16

Dalam tabut itu haruslah kautaruh loh hukum 1 , b  yang akan Kuberikan kepadamu.

(0.81)Ul 32:7

Ingatlah kepada zaman dahulu kala, q  perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, r  tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, s  kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu.

(0.79)Ayb 35:4

Akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau:

(0.79)Ul 17:11

Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu haruslah engkau berbuat; janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri c  dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu.

(0.79)Ul 4:2

Janganlah kamu menambahi q  apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya 1 , r  dengan demikian kamu berpegang s  pada perintah t  TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu.

(0.78)1Sam 16:3

Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu Aku akan memberitahukan b  kepadamu apa yang harus kauperbuat. Urapilah c  bagi-Ku orang yang akan Kusebut kepadamu."




TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA