Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 147 ayat untuk kelaliman [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ayb 16:17

sungguhpun tidak ada kelaliman s  pada tanganku, dan doaku bersih. t 

(0.97)Mi 3:10

hai kamu yang mendirikan n  Sion dengan darah o  dan Yerusalem dengan kelaliman! p 

(0.87)Mzm 7:16

(7-17) Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya.

(0.81)Ayb 16:11

Allah menyerahkan aku kepada orang lalim, dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. h 

(0.81)Mzm 82:2

"Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak v  kepada orang fasik? w  Sela

(0.81)Ams 13:2

Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, r  tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman.

(0.78)Luk 18:6

Kata Tuhan: i  "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu!

(0.77)Mzm 7:14

(7-15) Sesungguhnya, orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan h  dusta.

(0.71)Zef 3:5

Tetapi TUHAN adil f  di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman 1 . g  Pagi demi pagi h  Ia memberi hukum-Nya; itu tidak pernah ketinggalan i  pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu! j 

(0.64)Hab 1:3

Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang e  kelaliman? f  Ya, aniaya dan kekerasan g  ada di depan mataku; perbantahan h  dan pertikaian terjadi.

(0.63)Yer 51:46

Biarlah hatimu jangan kecut q  dan takut r  karena kabar yang terdengar di negeri: apabila tahun ini datang kabar ini, s  dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim.

(0.60)Yes 58:6

Bukan! Berpuasa r  yang Kukehendaki 1 , ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, s  dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya t  dan mematahkan setiap kuk, u 

(0.58)Yes 59:6

Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan o  mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain; perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. p 

(0.54)Zef 3:13

yakni sisa e  Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman f  atau berbicara bohong; g  dalam mulut h  mereka tidak akan terdapat lidah penipu; ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring i  dengan tidak ada yang mengganggunya. j "

(0.53)Yes 5:7

Sebab kebun anggur f  TUHAN semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemaran-Nya; dinanti-Nya keadilan, g  tetapi hanya ada kelaliman, dinanti-Nya kebenaran h  tetapi hanya ada keonaran. i 

(0.50)2Sam 7:10

Aku menentukan tempat bagi umat-Ku Israel dan menanamkannya, e  sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan f  dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim g  seperti dahulu, h 

(0.50)1Taw 17:9

Aku akan menentukan tempat bagi umat-Ku Israel dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu,

(0.46)Luk 18:11

Orang Farisi itu berdiri p  dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini;

(0.42)1Taw 12:17

lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka: "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu, tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu."

(0.41)Ams 4:17

karena mereka makan roti kefasikan, dan minum anggur kelaliman. v 
TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA