Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 64 ayat untuk keadaanmu [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ul 22:7

Setidak-tidaknya induk itu haruslah kaulepaskan, u  tetapi anak-anaknya boleh kauambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. v 

(0.85)Kej 40:14

Tetapi, ingatlah kepadaku, l  apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu m  kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun n  dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini.

(0.69)Yeh 16:55

Mengenai kakak-kakakmu, Sodom bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula; Samaria juga bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula; dan engkaupun bersama anak-anakmu perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaanmu semula. b 

(0.67)Hag 2:16

(2-17) bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan b  gandum yang seharusnya sebanyak dua puluh gantang, hanya ada sepuluh; dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan c  anggur untuk mencedok lima puluh takar, hanya ada dua puluh. d 

(0.54)Hag 1:5

Oleh sebab itu, beginilah firman TUHAN semesta alam: Perhatikanlah n  keadaanmu!

(0.52)Hag 1:7

Beginilah firman TUHAN semesta alam: Perhatikanlah s  keadaanmu!

(0.38)Mzm 128:2

Apabila engkau memakan hasil jerih payah k  tanganmu, berbahagialah l  engkau dan baiklah keadaanmu!

(0.38)Yer 15:5

"Siapakah yang akan merasa kasihan q  terhadap engkau, hai Yerusalem, dan siapakah yang akan turut berdukacita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu?

(0.37)Ul 10:13

berpegang pada perintah a  dan ketetapan TUHAN yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. b 

(0.36)Ul 19:13

Janganlah engkau merasa sayang b  kepadanya. Demikianlah harus kauhapuskan darah orang yang tidak bersalah c  dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu."

(0.33)Ul 12:25

Janganlah engkau memakannya, supaya baik keadaanmu n  dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, apabila engkau melakukan apa yang benar o  di mata TUHAN.

(0.31)Yeh 28:19

Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget c  melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap d  selamanya engkau."

(0.27)Ul 5:16

Hormatilah ayahmu p  dan ibumu, q  seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, supaya lanjut umurmu r  dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu.

(0.27)Ul 5:33

Segenap jalan, yang diperintahkan kepadamu o  oleh TUHAN, Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup, dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu p  di negeri yang akan kamu duduki."

(0.27)Ul 12:28

Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu s  dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata TUHAN, Allahmu."

(0.27)Ul 30:3

maka TUHAN, Allahmu, akan memulihkan keadaanmu a  dan akan menyayangi b  engkau. Ia akan mengumpulkan c  engkau kembali dari segala bangsa 1 , ke mana TUHAN, Allahmu, telah menyerakkan d  engkau. e 

(0.27)Ams 1:22

"Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, f  kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci g  kepada pengetahuan?

(0.27)Yes 60:15

Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, j  dibenci dan tidak disinggahi k  seorangpun, sekarang Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan l  abadi, menjadi kegirangan m  turun-temurun.

(0.27)Yer 38:20

Yeremia menjawab: "Hal itu tidak akan terjadi! Dengarkanlah l  suara TUHAN 1  dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik m  dan nyawamu n  akan terpelihara.

(0.27)Yeh 16:53

"Tetapi Aku akan memulihkan y  keadaan mereka, baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perempuan, dan juga Aku akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka, z 
TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA