Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 39 ayat untuk jauhlah [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Sam 20:20

Lalu Yoab menjawab: "Jauhlah, jauhlah dari padaku untuk menelan dan memusnahkan!

(0.74)Yos 24:16

Lalu bangsa itu menjawab: "Jauhlah dari pada kami meninggalkan q  TUHAN 1  untuk beribadah kepada allah lain!

(0.73)Kej 44:7

Jawab mereka kepadanya: "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah dari pada hamba-hambamu ini y  untuk berbuat begitu! z 

(0.63)Ayb 34:10

Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal d  budi, dengarkanlah aku: e  Jauhlah dari pada Allah untuk melakukan kefasikan, f  dan dari pada Yang Mahakuasa untuk berbuat curang. g 

(0.57)1Sam 20:9

Tetapi jawab Yonatan: "Jauhlah yang demikian itu! Sebab jika kuketahui dengan pasti, bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?"

(0.55)Kej 44:17

Tetapi jawabnya: "Jauhlah dari padaku untuk berbuat demikian! b  Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku, c  tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat d  kepada ayahmu."

(0.55)1Sam 12:23

Mengenai aku, jauhlah dari padaku untuk berdosa kepada TUHAN dengan berhenti mendoakan s  kamu 1 ; aku akan mengajarkan t  kepadamu jalan yang baik dan lurus.

(0.47)1Sam 20:2

Tetapi Yonatan berkata kepadanya: "Jauhlah yang demikian itu! engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin!"

(0.43)Yos 22:29

Jauhlah dari pada kami untuk memberontak e  terhadap TUHAN, dan untuk berbalik dari pada TUHAN pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah TUHAN, Allah kita, yang ada di depan Kemah Suci-Nya! f "

(0.29)Ayb 5:4

Anak-anaknya o  selalu tidak tertolong, p  mereka diinjak-injak di pintu gerbang q  tanpa ada orang yang melepaskannya. r 

(0.29)Mzm 119:155

Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. k 

(0.29)Ams 15:29

TUHAN itu jauh dari pada orang fasik, tetapi doa orang benar m  didengar-Nya 1 .

(0.22)Kej 18:25

Jauhlah kiranya dari pada-Mu untuk berbuat demikian, x  membunuh orang benar y  bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama z  dengan orang fasik! Jauhlah kiranya yang demikian dari pada-Mu! Masakan Hakim a  segenap bumi tidak menghukum dengan adil? b "

(0.22)Yos 8:16

Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua, sehingga makin jauhlah mereka terpancing b  dari kota.

(0.22)Yes 59:9

Sebab itu keadilan tetap jauh dari pada kami 1  dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan w  belaka, menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman.

(0.19)1Taw 11:19

katanya: "Jauhlah dari padaku, ya Allah, untuk berbuat demikian! Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya." Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu.

(0.18)2Sam 23:17

katanya: "Jauhlah dari padaku, ya TUHAN, untuk berbuat demikian! Bukankah ini darah k  orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya?" Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu.

(0.17)1Sam 2:30

Sebab itu--demikianlah firman TUHAN, Allah Israel--sesungguhnya Aku telah berjanji: Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapan-Ku selamanya, b  tetapi sekarang--demikianlah firman TUHAN--:Jauhlah hal itu dari pada-Ku! Sebab siapa yang menghormati Aku, akan Kuhormati, c  tetapi siapa yang menghina d  Aku, akan dipandang rendah. e 

(0.16)2Raj 3:24

Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu.

(0.16)1Sam 22:15

Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak! Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar."
TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA