Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 2483 ayat untuk ialah [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 46:23

Anak Dan d  ialah Husim. e 

(0.84)Bil 26:46

Dan nama anak perempuan Asyer ialah Serah.

(0.82)Kej 35:24

Anak-anak Rahel ialah Yusuf w  dan Benyamin. x 

(0.79)Kej 10:3

Keturunan Gomer ialah Askenas, j  Rifat dan Togarma. k 

(0.78)Kej 46:11

Anak-anak Lewi x  ialah Gerson, y  Kehat z  dan Merari. a 

(0.78)Kej 46:14

Anak-anak Zebulon m  ialah Sered, Elon dan Yahleel.

(0.78)Yos 19:25

Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Akhsaf, h 

(0.78)Kej 10:7

Keturunan Kush ialah Seba, s  Hawila, t  Sabta, Raema u  dan Sabtekha; anak-anak Raema ialah Syeba v  dan Dedan. w 

(0.78)1Taw 27:30

Yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismael; yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdeya, orang Meronot.

(0.76)1Kor 15:56

Sengat maut ialah dosa m  dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. n 

(0.76)Kej 36:22

Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna.

(0.75)1Taw 8:3

Anak-anak Bela ialah Adar, k  Gera, Abihud,

(0.74)Kej 10:4

Keturunan Yawan ialah Elisa, l  Tarsis, m  orang Kitim n  dan orang Dodanim.

(0.72)Bil 3:24

Pemimpin puak Gerson ialah Elyasaf bin Lael.

(0.72)Yos 19:18

Daerah mereka ialah Yizreel, y  Kesulot, Sunem, z 

(0.72)2Sam 3:4

yang keempat ialah Adonia, j  anak dari Hagit; yang kelima ialah Sefaca, anak Abital;

(0.71)Bil 2:20

Di dekatnya ialah suku Manasye. d  Pemimpin bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. e 

(0.71)1Taw 1:39

Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam; adik perempuan Lotan ialah Timna.

(0.71)Kej 46:17

Anak-anak Asyer r  ialah Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria; Serah ialah saudara perempuan mereka; dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel.

(0.70)Kej 10:6

Keturunan Ham 1  ialah Kush, p  Misraim, Put q  dan Kanaan. r 
TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA