Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 13 dari 13 ayat untuk hebrew:ypwla [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mzm 55:13

(55-14) Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku s  dan orang kepercayaanku:

(0.87)1Taw 1:54

kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom.

(0.75)Kej 36:21

Disyon, Ezer, Disyan; itulah kepala-kepala kaum g  orang Hori, anak-anak Seir, di tanah Edom.

(0.75)Kej 36:29

Itulah kepala-kepala kaum orang Hori: kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, m 

(0.75)Kej 36:30

kepala kaum Disyon, kepala kaum Ezer dan kepala kaum Disyan; itulah kepala-kepala kaum n  orang Hori, kaum demi kaum, di tanah Seir.

(0.75)Kel 15:15

Pada waktu itu gemparlah para kepala c  kaum di Edom, d  kedahsyatan e  menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab; semua penduduk tanah Kanaan gemetar. f 

(0.75)1Taw 1:51

Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alya, kepala kaum Yetet,

(0.62)Kej 36:15

Inilah kepala-kepala kaum r  bani Esau: keturunan Elifas anak sulung Esau, ialah kepala kaum Teman, s  kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas, t 

(0.62)Kej 36:16

kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam dan kepala kaum Amalek; itulah kepala-kepala kaum Elifas u  di tanah Edom; v  itulah keturunan Ada. w 

(0.62)Kej 36:18

Inilah keturunan Oholibama z  isteri Esau: kepala kaum Yeush, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah; a  itulah kepala-kepala kaum Oholibama, isteri Esau, b  anak Ana.

(0.62)Kej 36:40

Inilah nama kepala-kepala kaum u  Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing: kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet,

(0.62)Kej 36:43

kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram; itulah kepala-kepala kaum Edom, menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka; Edom ialah Esau, bapa orang Edom. v 

(0.50)Kej 36:17

Inilah keturunan Rehuel x  anak Esau: kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Syama dan kepala kaum Miza; itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom; itulah keturunan Basmat y  isteri Esau.
TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA