Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 45 ayat untuk hebrew:ynenkh [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Hak 1:29

Suku Efraimpun v  tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer, w  sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka x  di Gezer.

(0.83)Yos 16:10

Tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak rodi. h 

(0.82)Kej 15:21

orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi dan orang Yebus itu. k "

(0.71)Kej 10:18

orang Arwadi, q  orang Semari dan orang Hamati; r  kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan s  itu.

(0.71)Kel 23:28

Lagi Aku akan melepaskan tabuhan s  mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan dan orang Het t  itu dari depanmu.

(0.71)Kel 33:2

Aku akan mengutus seorang malaikat f  berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus g --

(0.71)Bil 33:40

Pada waktu itu raja w  negeri Arad, x  orang Kanaan itu, yang tinggal di Tanah Negeb y  di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel.

(0.71)Yos 13:4

di sebelah selatan; seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, p  sampai ke daerah orang Amori; q 

(0.71)Yos 17:13

Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang rodi, tetapi tidaklah sama sekali n  mereka itu dihalaunya 1 .

(0.71)Hak 1:5

Di Bezek mereka menjumpai Adoni-Bezek i  dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris.

(0.71)Hak 1:28

Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali 1 . u 

(0.71)Hak 1:32

sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya.

(0.71)Hak 3:5

Demikianlah orang Israel itu diam x  di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, y  orang Hewi dan orang Yebus. z 

(0.59)Kej 10:19

Daerah orang Kanaan t  adalah dari Sidon u  ke arah Gerar v  sampai ke Gaza, w  ke arah Sodom, Gomora, Adma dan Zeboim x  sampai ke Lasa.

(0.59)Kej 24:3

supaya aku mengambil sumpahmu f  demi TUHAN, Allah yang empunya langit g  dan yang empunya bumi, h  bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku i  seorang isteri 1  dari antara perempuan Kanaan j  yang di antaranya aku diam. k 

(0.59)Kej 24:37

Tuanku itu telah mengambil sumpahku: z  Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang isteri dari antara perempuan Kanaan, yang negerinya kudiami a  ini,

(0.59)Kel 3:17

Jadi Aku telah berfirman: Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir z  menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. a 

(0.59)Kel 13:11

Apabila engkau telah dibawa TUHAN ke negeri orang Kanaan, p  seperti yang telah dijanjikan-Nya dengan sumpah q  kepadamu dan kepada nenek moyangmu, r  dan negeri itu telah diberikan-Nya kepadamu,

(0.59)Bil 21:1

Raja negeri Arad, y  orang Kanaan yang tinggal di Tanah Negeb, z  mendengar, bahwa Israel datang dari jalan Atarim, lalu ia berperang melawan Israel, dan diangkutnya beberapa orang tawanan dari pada mereka.

(0.59)Bil 21:3

TUHAN mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan c  itu; kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa 1 . d  Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. e 
TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA