Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 10 dari 10 ayat untuk hebrew:ybyr [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mzm 119:154

Perjuangkanlah perkaraku g  dan tebuslah h  aku, hidupkanlah i  aku sesuai dengan janji-Mu. j 

(1.00)Rat 3:58

"Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, p  Engkau telah menyelamatkan hidupku. q 

(0.87)1Taw 11:31

Itai bin ribai, dari Gibea orang Benyamin; Benaya, k  orang Piraton; l 

(0.75)2Sam 23:29

Heleb w  anak Baana orang Netofa; Itai bin Ribai, dari Gibea x  orang Benyamin;

(0.75)Mzm 43:1

Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku t  terhadap kaum yang tidak saleh! Luputkanlah u  aku dari orang penipu dan orang curang! v 

(0.63)1Sam 24:15

(24-16) Sebab itu TUHAN kiranya menjadi hakim g  yang memutuskan h  antara aku dan engkau; Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan i  perkaraku dan memberi keadilan j  kepadaku dengan melepaskan k  aku dari tanganmu."

(0.63)Ayb 31:35

Ah, sekiranya ada yang mendengarkan aku! a  --Inilah tanda tanganku! Hendaklah Yang Mahakuasa menjawab aku! --Sekiranya ada surat tuduhan b  yang ditulis lawanku!

(0.63)Yer 11:20

Tetapi, TUHAN semesta alam, yang menghakimi dengan adil, w  yang menguji batin x  dan hati, y  biarlah aku melihat pembalasan-Mu z  terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku.

(0.63)Yer 20:12

Ya TUHAN semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin f  dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu g  terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan h  perkaraku.

(0.63)Mi 7:9

Aku akan memikul kemarahan x  TUHAN, sebab aku telah berdosa kepada-Nya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku y  dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, z  sehingga aku mengalami keadilan-Nya. a 
TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA