Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 20 ayat untuk hebrew:wxry [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ezr 2:34

dari Yerikho: a  tiga ratus empat puluh lima orang;

(1.00)Neh 7:36

orang-orang Yerikho: u  tiga ratus empat puluh lima orang;

(0.75)Bil 22:1

Kemudian berangkatlah orang Israel, dan berkemah di dataran Moab, s  di daerah seberang sungai Yordan t  dekat Yerikho. u 

(0.75)Bil 26:3

Lalu berkatalah Musa dan imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, y  di tepi sungai Yordan dekat Yerikho: z 

(0.75)Bil 33:48

Mereka berangkat dari pegunungan Abarim, d  lalu berkemah di dataran Moab e  di tepi sungai Yordan f  dekat Yerikho. g 

(0.75)Bil 33:50

TUHAN berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan j  dekat Yerikho:

(0.75)Bil 34:15

Dua setengah suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yerikho, ke sebelah timur."

(0.75)Bil 35:1

TUHAN berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yerikho: b 

(0.75)Ul 34:3

Tanah Negeb l  dan lembah Yordan, lembah Yerikho, kota pohon korma m  itu, sampai Zoar. n 

(0.75)Neh 3:2

Berdekatan dengan mereka orang-orang Yerikho b  membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri.

(0.63)Bil 26:63

Itulah orang-orang yang dicatat z  oleh Musa dan imam Eleazar, ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab a  di tepi sungai Yordan dekat Yerikho. b 

(0.63)Bil 36:13

Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan TUHAN kepada orang Israel dengan perantaraan Musa u  di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yerikho. v 

(0.63)2Raj 25:5

Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yerikho; segala tentaranya telah berserak-serak q  meninggalkan dia.

(0.63)1Taw 6:78

dan di seberang sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben: Bezer n  yang di padang gurun dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya,

(0.63)Yer 52:8

Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Zedekia di dataran Yerikho; segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia.

(0.50)Bil 31:12

dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan v  dan jarahan itu kepada Musa dan imam Eleazar dan kepada umat w  Israel, ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yerikho. x 

(0.50)Ul 32:49

"Naiklah ke atas pegunungan Abarim, v  ke atas gunung Nebo, w  yang di tanah Moab, di tentangan Yerikho, x  dan pandanglah tanah Kanaan y  yang Kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya,

(0.50)Ul 34:1

Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo 1 , f  yakni ke atas puncak Pisga, g  yang di tentangan Yerikho, h  lalu TUHAN memperlihatkan i  kepadanya seluruh negeri itu: daerah Gilead sampai ke kota Dan, j 

(0.50)2Taw 28:15

Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan dan minuman. w  Mereka diurapi dengan minyak dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai, dan dibawa ke Yerikho, ke kota pohon korma, x  dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. y 

(0.50)Yer 39:5

Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia 1  j  di dataran Yerikho; mereka menangkap k  dia dan membawa dia ke Ribla l  di tanah Hamat, kepada Nebukadnezar, raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia.
TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA