Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 14 dari 14 ayat untuk hebrew:wsarb [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mzm 7:16

(7-17) Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya.

(0.86)Im 13:44

maka orang itu sakit kusta, dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis, karena penyakit yang di kepalanya itu.

(0.86)Yer 18:16

Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian p  menjadi sasaran suitan q  untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri, r  dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. s 

(0.71)Bil 5:7

maka haruslah ia mengakui j  dosa yang telah dilakukannya itu; kemudian membayar tebusan k  sepenuhnya dengan menambah seperlima, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah.

(0.71)1Raj 8:32

maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. j 

(0.71)2Taw 6:23

maka Engkaupun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni membalas v  perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya.

(0.71)Est 6:8

hendaklah diambil pakaian f  kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda g  yang biasa dikendarai oleh raja sendiri dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya,

(0.71)Pkh 2:14

Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan, tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. o 

(0.71)Yes 59:17

Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah 1  r  dan ketopong s  keselamatan ada di kepala-Nya; Ia mengenakan pakaian t  pembalasan u  dan menyelubungkan kecemburuan v  sebagai jubah.

(0.71)Yeh 17:19

Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Demi Aku yang hidup, Aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepada-Ku, yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapan-Ku, yang diingkarinya. u 

(0.71)Yeh 33:4

kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala u  itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, v  sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. w 

(0.57)Im 6:5

atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya a  sepenuhnya dengan menambah seperlima; haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. b 

(0.57)Yos 2:19

Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu, harus sendiri menanggung m  akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah; tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung n  akibat pertumpahan darahnya.

(0.50)1Sam 25:39

Ketika didengar Daud, bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia: "Terpujilah TUHAN, yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hamba-Nya dari pada berbuat jahat. TUHAN telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi isterinya.
TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA