Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 40 ayat untuk hebrew:wrmaw [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yer 4:5

Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah n  di Yerusalem: Tiuplah sangkakala o  di dalam negeri, berserulah keras-keras: "Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota p  yang berkubu!"

(0.99)Mzm 73:11

Dan mereka berkata: "Bagaimana Allah tahu hal itu, adakah pengetahuan pada Yang Mahatinggi?"

(0.85)Kej 12:12

Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata: Itu isterinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup.

(0.85)Ul 21:7

dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan: Tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya.

(0.85)Ul 27:14

Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring:

(0.85)Yer 18:12

Tetapi mereka berkata: Tidak ada gunanya! e  Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya f  yang jahat."

(0.85)Yer 22:9

Orang akan menjawab: Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian TUHAN, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada allah lain y  dan beribadah kepadanya."

(0.85)Yeh 33:17

Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! Padahal tindakan mereka yang tidak tepat.

(0.85)Za 12:5

Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya: Penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan f  oleh karena TUHAN semesta alam, Allah mereka.

(0.71)Bil 14:15

Jadi jikalau Engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang Engkau itu nanti berkata:

(0.71)Ul 21:20

dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya: Anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum.

(0.71)Ul 27:15

Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, s  suatu kekejian t  bagi TUHAN, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi 1 . Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab: Amin! u 

(0.71)Ul 29:24

bahkan segala bangsa akan berkata: Apakah sebabnya TUHAN berbuat demikian kepada negeri p  ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini?

(0.71)Ul 29:25

Maka orang akan menjawab: Sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian TUHAN, Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikat-Nya dengan mereka ketika mereka dibawa-Nya keluar dari tanah Mesir, q 

(0.71)1Taw 16:35

Dan katakanlah: "Selamatkanlah kami, ya TUHAN Allah, Penyelamat r  kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu."

(0.71)Yer 22:8

Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain: Mengapakah TUHAN melakukan seperti itu kepada kota x  yang besar ini?

(0.71)Yer 31:10

Dengarlah firman TUHAN, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir s  yang jauh, katakanlah: Dia yang telah menyerakkan t  Israel akan mengumpulkannya u  kembali, dan menjaganya seperti gembala v  terhadap kawanan dombanya!

(0.71)Yeh 18:29

Tetapi kaum Israel berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! Apakah tindakan-Ku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat?

(0.71)Yeh 36:35

Sebaliknya mereka akan berkata: Tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti taman Eden z  dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi dan musnah, sekarang didiami a  dan menjadi kubu.

(0.71)Hos 10:8

Bukit-bukit pengorbanan z  Awen, a  yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri b  dan rumput duri akan tumbuh di atas mezbah-mezbahnya. c  Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung: "Timbunilah kami 1 ! d " dan kepada bukit-bukit: "Runtuhlah menimpa kami! e "
TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA