Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 21 ayat untuk hebrew:wrmat [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ayb 32:13

Jangan berkata sekarang: Kami sudah mendapatkan hikmat; h  hanya Allah yang dapat mengalahkan i  dia, bukan manusia.

(1.00)Yer 48:14

Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami adalah pahlawan-pahlawan, c  orang-orang gagah perkasa untuk berperang!

(0.86)Ayb 19:28

Kalau kamu berkata: Kami akan menuntut o  dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya!,

(0.86)Ayb 21:28

Katamu: Di mana rumah penguasa? v  Di mana kemah tempat kediaman w  orang-orang fasik?

(0.86)Mzm 11:1

Untuk pemimpin biduan. Dari Daud. Pada TUHAN aku berlindung 1 , i  bagaimana kamu berani berkata kepadaku: "Terbanglah j  ke gunung k  seperti burung!"

(0.86)Mal 1:5

Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata: "TUHAN maha besar m  sampai di luar daerah Israel. n "

(0.81)Yer 23:38

Tetapi jika kamu masih berbicara tentang Sabda yang dibebankan oleh TUHAN, maka beginilah firman TUHAN: Oleh karena kamu masih memakai ungkapan Sabda yang dibebankan oleh TUHAN itu, sekalipun Aku mengutus orang kepadamu mengatakan: Janganlah kamu berbicara tentang Sabda yang dibebankan oleh TUHAN,

(0.71)Kej 34:11

Lalu Sikhem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya: "Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, g  aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta;

(0.71)Kej 34:12

walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran h  dan uang mahar seberapa banyakpun, aku akan memberikan apa yang kamu minta; tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi isteriku."

(0.71)Im 25:20

Apabila kamu bertanya: Apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh y  itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami?

(0.71)Hak 18:24

"Allahku yang kubuat serta imam juga kamu ambil, d  lalu kamu pergi. Apakah lagi yang masih tinggal padaku? Bagaimana perkataanmu itu kepadaku: Mau apa engkau?"

(0.71)2Taw 34:26

Tetapi kepada raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk TUHAN, harus kamu katakan demikian: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Mengenai perkataan yang telah kaudengar itu,

(0.71)Yer 8:8

Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat v  TUHAN? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong.

(0.71)Yer 23:35

Beginilah harus kamu katakan, masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya: Apakah jawab d  TUHAN? atau: Apakah firman TUHAN?

(0.71)Yer 27:4

Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka: Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu:

(0.57)Kej 50:17

Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf: Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa s  mereka, sebab mereka telah berbuat jahat t  kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. u " Lalu menangislah v  Yusuf, ketika orang berkata demikian kepadanya.

(0.57)1Sam 18:25

Kemudian berkatalah Saul: "Beginilah kamu katakan kepada Daud: Raja tidak menghendaki mas kawin h  selain dari seratus kulit khatan orang Filistin sebagai pembalasan i  kepada musuh raja." Saul bermaksud j  untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin.

(0.57)2Raj 22:18

Tetapi kepada raja Yehuda, yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk d  TUHAN, harus kamu katakan demikian: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Mengenai perkataan yang telah kaudengar itu,

(0.57)Yes 19:11

Para pembesar Zoan v  adalah orang-orang bodoh belaka; para penasihat w  Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat x  yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun: "Aku ini anak orang-orang bijaksana, y  anak raja-raja zaman purbakala?"

(0.57)Yer 5:19

Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya: q  Untuk apakah TUHAN, Allah kita, melakukan segala hal ini atas kita?, maka engkau akan menjawab mereka: Seperti kamu meninggalkan Aku dan memperhambakan diri kepada allah r  asing di negerimu, demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing s  di suatu negeri yang bukan negerimu."
TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA