Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 59 ayat untuk hebrew:wrbd [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mzm 103:20

Pujilah TUHAN, r  hai malaikat-malaikat-Nya, s  hai pahlawan-pahlawan t  perkasa yang melaksanakan u  firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya.

(0.94)Ul 18:17

Lalu berkatalah TUHAN kepadaku: Apa yang dikatakan mereka itu baik;

(0.94)Mzm 17:10

Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, d  mereka membual; e 

(0.94)Mzm 107:20

disampaikan-Nya firman-Nya u  dan disembuhkan-Nya v  mereka, diluputkan-Nya w  mereka dari liang kubur. x 

(0.94)Mzm 147:19

Ia memberitakan firman-Nya o  kepada Yakub, p  ketetapan-ketetapan-Nya dan hukum-hukum-Nya q  kepada Israel.

(0.83)Yer 23:18

Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah t  TUHAN, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya?

(0.82)Mzm 105:19

sampai saat firman-Nya x  sudah genap, dan janji y  TUHAN membenarkannya.

(0.82)Mzm 105:28

dikirim-Nya kegelapan, o  maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap p  firman-Nya;

(0.82)Mzm 147:15

Ia menyampaikan perintah-Nya h  ke bumi; dengan segera firman-Nya berlari. i 

(0.82)Mzm 147:18

Ia menyampaikan firman-Nya, m  lalu mencairkan semuanya, Ia meniupkan angin-Nya, n  maka air mengalir.

(0.82)Mzm 148:8

hai api dan hujan es, h  salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya; i 

(0.71)Kej 45:15

Yusuf mencium r  semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. s  Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. t 

(0.71)Ul 18:21

Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan TUHAN? --

(0.71)1Raj 20:11

Tetapi raja Israel menjawab, katanya: "Katakanlah! Orang yang baru menyandangkan pedang janganlah memegahkan diri q  seperti orang yang sudah menanggalkannya."

(0.71)2Taw 32:16

Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang TUHAN Allah dan menentang Hizkia, hamba-Nya.

(0.71)Mzm 38:12

(38-13) Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat, x  orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran y  dan merancangkan tipu daya z  sepanjang hari.

(0.71)Mzm 56:4

(56-5) kepada Allah, yang firman-Nya kupuji 1 , v  kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. w  Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? x 

(0.71)Mzm 109:2

Sebab mulut orang fasik m  dan mulut penipu ternganga terhadap aku, mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta; n 

(0.71)Yes 8:10

Buatlah rancangan, tetapi akan gagal l  juga; ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana m  juga, sebab Allah menyertai kami! n 

(0.71)Yes 59:3

Sebab tanganmu cemar oleh darah f  dan jarimu oleh kejahatan; g  mulutmu mengucapkan dusta, h  lidahmu menyebut-nyebut kecurangan.
TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA