Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 8 dari 8 ayat untuk hebrew:wbrh [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 34:12

walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran h  dan uang mahar seberapa banyakpun, aku akan memberikan apa yang kamu minta; tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi isteriku."

(1.00)1Taw 4:27

Simei mempunyai enam belas orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan; tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak; seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti bani Yehuda.

(1.00)1Taw 7:4

Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara tiga puluh enam ribu orang, sebab isteri dan anak-anak mereka banyak.

(1.00)1Taw 23:11

Yahat ialah kepala dan Ziza orang kedua, tetapi Yeush dan Beria tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan.

(1.00)2Taw 31:5

Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama h  dari pada gandum, anggur, i  minyak, madu dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar.

(1.00)2Taw 36:14

Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia g  dengan mengikuti segala kekejian 1  bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan TUHAN di Yerusalem itu dinajiskan mereka.

(1.00)Yeh 22:25

yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa c  d  yang mengaum, yang menerkam mangsanya: manusia ditelan, e  harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda f  dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya.

(1.00)Am 4:4

"Datanglah ke Betel b  dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal c  dan perhebatlah perbuatan jahat 1 ! Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, d  dan persembahan persepuluhanmu e  pada hari f  yang ketiga!
TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA