Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 14 dari 14 ayat untuk hebrew:wabu [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mzm 148:2

Pujilah Dia, hai segala malaikat-Nya, w  pujilah Dia, hai segala tentara-Nya! x 

(0.75)Kej 26:26

Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya. u 

(0.75)Bil 10:14

Terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji g  bani Yehuda menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab; h 

(0.75)Bil 10:18

Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji n  Ruben o  menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Syedeur; p 

(0.75)Bil 10:22

Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji bani Efraim v  menurut pasukan mereka;

(0.63)Kej 21:22

Pada waktu itu Abimelekh, j  beserta Pikhol, panglima tentaranya, k  berkata kepada Abraham: "Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. l 

(0.63)Kej 21:32

Setelah mereka mengadakan perjanjian v  di Bersyeba, w  pulanglah Abimelekh beserta Pikhol, panglima tentaranya, x  ke negeri orang Filistin. y 

(0.63)Kel 38:8

Dibuatnyalah bejana t  pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan u  yang melayani di depan pintu Kemah Pertemuan.

(0.63)Bil 10:25

Sebagai barisan penutup z  semua laskar itu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji bani Dan menurut pasukan mereka; yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amisyadai; a 

(0.63)Hak 4:2

Lalu TUHAN menyerahkan mereka v  ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. w  Panglima tentaranya ialah Sisera x  yang diam di Haroset-Hagoyim.

(0.63)1Sam 14:50

Isteri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimaas. Panglima tentaranya bernama Abner, d  anak Ner, paman e  Saul.

(0.50)1Sam 26:5

Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner n  bin Ner, panglima tentaranya, --Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya--

(0.50)2Sam 10:18

tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh ratus ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berkuda. Sobakh, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian, hingga ia mati di sana.

(0.50)Za 14:12

Inilah tulah yang akan ditimpakan e  TUHAN 1  kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem: daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut f  mereka.
TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA