Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 63 ayat untuk hebrew:twyhl [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Taw 6:6

Tetapi kemudian Aku memilih Yerusalem c  sebagai tempat kediaman nama-Ku d  dan memilih Daud e  untuk berkuasa atas umat-Ku Israel.

(0.82)Ams 22:19

Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada TUHAN, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu.

(0.82)Ams 24:1

Jangan iri x  kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka.

(0.71)Kej 10:8

Kush memperanakkan Nimrod; x  dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi;

(0.71)Kej 18:11

Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya x  dan Sara telah mati haid. y 

(0.71)Im 22:33

yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, a  supaya Aku menjadi Allahmu; b  Akulah TUHAN."

(0.71)1Taw 1:10

Kush memperanakkan Nimrod; dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi.

(0.71)2Taw 23:16

Kemudian Yoyada mengikat perjanjian g  antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat TUHAN.

(0.71)Pkh 3:15

Yang sekarang ada dulu sudah ada, t  dan yang akan ada sudah lama ada; u  dan Allah mencari yang sudah lalu.

(0.71)Yeh 17:14

supaya kerajaan itu menjadi lemah j  dan jangan memberontak lagi, juga supaya memegang teguh perjanjian itu dan dengan demikian tetap ada.

(0.67)1Raj 8:16

Sejak Aku membawa umat-Ku Israel keluar dari Mesir, k  tidak ada kota yang Kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman nama-Ku, l  tetapi Aku telah memilih m  Daud n  untuk berkuasa atas umat-Ku Israel."

(0.67)2Taw 6:5

Sejak Aku membawa umat-Ku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang Kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman nama-Ku, dan tidak ada orang yang Kupilih untuk menjadi raja atas umat-Ku Israel.

(0.67)Mi 5:2

(5-1) Tetapi engkau, hai Betlehem 1  i  Efrata, j  hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah k  Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, l  sejak dahulu kala. m 

(0.59)Kej 17:7

Aku akan mengadakan perjanjian h  i  antara Aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian j  k  yang kekal, supaya Aku menjadi Allahmu 1  l  dan Allah keturunanmu. m 

(0.59)Kej 34:22

Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat u  seperti mereka bersunat.

(0.59)Kej 39:10

Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan u  bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia.

(0.59)Kel 28:28

Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod.

(0.59)Im 20:26

Kuduslah kamu bagi-Ku, x  sebab Aku ini, TUHAN, kudus y  dan Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa z  lain, supaya kamu menjadi milik-Ku.

(0.59)Im 25:38

Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, u  supaya Aku menjadi Allahmu. v 

(0.59)Bil 15:41

Akulah TUHAN, Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya Aku menjadi Allah g  bagimu; Akulah TUHAN, Allahmu. h "
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA