Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 18 dari 18 ayat untuk hebrew:twxa [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 36:3

dan Basmat, v  anak Ismael, adik Nebayot. w 

(0.88)1Raj 11:19

Hadad demikian disayangi Firaun, sehingga diberikannya kepadanya seorang isteri, yakni adik isterinya sendiri, adik permaisuri Tahpenes.

(0.88)Im 18:12

Janganlah kausingkapkan aurat saudara perempuan c  ayahmu, karena ia kerabat ayahmu.

(0.75)Im 18:13

Janganlah kausingkapkan aurat saudara perempuan d  ibumu, karena ia kerabat ibumu.

(0.75)1Taw 4:19

Anak-anak isteri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, d  orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maakha e  itu.

(0.75)Kid 8:8

--Kami mempunyai seorang adik perempuan, yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang?

(0.62)Kej 25:20

Dan Ishak berumur p  empat puluh tahun, ketika Ribka, q  anak Betuel, r  orang Aram dari Padan-Aram, s  saudara perempuan Laban t  orang Aram u  itu, diambilnya menjadi isterinya.

(0.62)Kej 28:9

Sebab itu ia pergi kepada Ismael d  dan mengambil Mahalat menjadi isterinya, di samping kedua isterinya yang telah ada. e  Mahalat adalah anak Ismael anak Abraham, adik Nebayot. f 

(0.62)Kel 15:20

Lalu Miryam, s  nabiah 1  t  itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana u  serta menari-nari. v 

(0.62)Im 20:19

Janganlah kausingkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, k  karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka, dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri.

(0.62)2Sam 13:1

Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom a  bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar; b  dan Amnon 1  c  bin Daud jatuh cinta kepadanya.

(0.50)Kel 6:23

(6-22) Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, y  saudara perempuan Nahason, z  menjadi isterinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, a  Eleazar b  dan Itamar. c 

(0.50)2Sam 13:4

Katanya kepada Amnon: "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya: "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu."

(0.50)2Sam 17:25

Absalom telah mengangkat Amasa h  menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, i  seorang Ismael yang telah memperisteri Abigal binti Nahas, saudara perempuan Zeruya ibu Yoab.

(0.50)1Raj 11:20

Lalu adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya, dan Tahpenes menyapih dia di istana Firaun, sehingga Genubat ada di istana Firaun di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri.

(0.50)2Raj 11:2

Tetapi Yoseba, anak perempuan raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas n  bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalya, sehingga dia tidak dibunuh. o 

(0.50)Yer 22:18

Sebab itu beginilah firman TUHAN mengenai Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda: "Orang tidak akan meratapi r  dia: Aduhai abangku! Aduhai kakakku! Orang tidak akan menangisi dia: Aduhai tuan! Aduhai Seri Paduka!

(0.44)2Taw 22:11

Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan raja Yoram, isteri imam Yoyada, --ia adalah saudara perempuan Ahazia--menyembunyikan dia terhadap Atalya, sehingga ia tidak dibunuh Atalya.
TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA