Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 46 ayat untuk hebrew:twle [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ezr 3:3

Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, sungguhpun mereka ketakutan a  terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada TUHAN, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. b 

(0.99)Mzm 78:71

dari tempat domba-domba q  yang menyusui didatangkan-Nya dia, untuk menggembalakan r  Yakub, umat-Nya, dan Israel, milik-Nya sendiri.

(0.85)Kej 32:24

Lalu tinggallah Yakub seorang diri. i  Dan seorang laki-laki j  bergulat dengan dia 1  sampai fajar menyingsing.

(0.85)Kej 41:5

Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya: Tampak timbul dari satu tangkai tujuh bulir gandum n  yang bernas dan baik.

(0.85)Hak 21:4

Keesokan harinya pagi-pagi maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. i 

(0.85)2Taw 8:12

Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi TUHAN di atas mezbah q  TUHAN yang didirikannya di depan balai Bait Suci,

(0.85)Ezr 3:6

Sejak hari pertama bulan yang ketujuh mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada TUHAN, namun dasar bait suci TUHAN belum juga diletakkan.

(0.85)Mzm 66:15

Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepada-Mu, dengan asap korban dari domba-domba jantan; aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. c  Sela

(0.85)Yes 40:11

Seperti seorang gembala b  Ia menggembalakan kawanan ternak-Nya dan menghimpunkannya dengan tangan-Nya; c  anak-anak domba 1  dipangku-Nya, d  induk-induk e  domba dituntun-Nya f  dengan hati-hati.

(0.85)Am 5:22

Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepada-Ku korban-korban bakaran n  dan korban-korban sajianmu, Aku tidak suka, o  p  dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, Aku tidak mau pandang. q  r 

(0.71)Kej 33:13

Tetapi Yakub berkata kepadanya: "Tuanku w  maklum, bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui, x  jika diburu-buru, satu hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati.

(0.71)Kej 41:3

Kemudian tampaklah juga tujuh ekor lembu yang lain, yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi, di tepi sungai itu.

(0.71)Kel 19:12

Sebab itu haruslah engkau memasang batas a  bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata: Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati.

(0.71)1Sam 6:10

Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil dua ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah.

(0.71)2Sam 24:25

Lalu Daud mendirikan di sana mezbah t  bagi TUHAN dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka TUHAN mengabulkan doa u  untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel.

(0.71)1Raj 3:4

Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon w  untuk mempersembahkan korban, sebab di situlah bukit pengorbanan yang paling besar; seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu.

(0.71)1Taw 16:1

Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang d  Daud untuk itu, kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah.

(0.71)1Taw 16:40

supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada TUHAN di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat y  TUHAN yang diperintahkan-Nya kepada orang Israel.

(0.71)1Taw 21:26

Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi TUHAN, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil TUHAN. Maka TUHAN menjawab dia dengan menurunkan api s  dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu.

(0.71)1Taw 23:31

dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada TUHAN, pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, k  dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan l  yang berlaku bagi mereka, sebagai tugas tetap di hadapan TUHAN.
TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.12 detik
dipersembahkan oleh YLSA