Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 13 dari 13 ayat untuk hebrew:trxa [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 26:21

Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar h  juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna.

(1.00)Kel 21:10

Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan e  dengan dia.

(1.00)1Taw 2:26

Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang isteri lain, bernama Atara; dialah ibu Onam.

(1.00)Yes 28:11

Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil 1  m  dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa n  ini

(0.83)Bil 14:24

Tetapi hamba-Ku Kaleb, h  karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut Aku dengan sepenuhnya, i  akan Kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. j 

(0.83)Ul 29:28

TUHAN telah menyentakkan s  mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah t  dan gusar-Nya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain, seperti yang terjadi sekarang ini.

(0.83)Yer 22:26

Aku akan melemparkan k  engkau serta ibumu l  yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu; di sanalah kamu akan mati.

(0.67)Kej 26:22

Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, i  dan ia berkata: "Sekarang TUHAN telah memberikan kelonggaran j  kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu k  di negeri ini."

(0.67)Hak 11:2

Juga isteri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak isterinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya: "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain."

(0.67)2Taw 32:5

Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok a  yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo b  di kota Daud dan membuat lembing c  dan perisai dalam jumlah yang besar.

(0.67)Yer 36:28

"Ambil pulalah gulungan g  lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, raja Yehuda.

(0.67)Yer 36:32

Maka Yeremia mengambil gulungan lain 1  dan memberikannya kepada juru tulis Barukh bin Neria yang menuliskan q  di dalamnya langsung dari mulut r  Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar s  Yoyakim, raja Yehuda dalam api itu. Lagipula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu.

(0.58)1Sam 21:9

Kemudian berkatalah imam itu: "Pedang o  Goliat, p  orang Filistin, yang kaupukul kalah di Lembah Tarbantin, q  itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah; yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud: "Tidak ada yang seperti itu; berikanlah itu kepadaku."
TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA