Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 45 ayat untuk hebrew:trbd [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Sam 7:25

Dan sekarang, ya TUHAN Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji r  yang Kauucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya dan lakukanlah seperti yang Kaujanjikan itu.

(1.00)1Taw 17:23

Dan sekarang, ya TUHAN, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji t  yang Kauucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya dan lakukanlah seperti yang Kaujanjikan itu.

(0.99)Bil 14:17

Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan TUHAN itu nyata kebesarannya, seperti yang Kaufirmankan:

(0.99)Ul 1:14

Lalu kamu menjawab aku: Memang baik apa yang kauanjurkan untuk dilakukan itu.

(0.99)Pkh 8:2

Patuhilah perintah raja 1  demi sumpahmu kepada Allah.

(0.85)Kel 10:29

Kemudian Musa berkata: "Tepat seperti ucapanmu itu! Aku takkan melihat b  mukamu lagi!"

(0.85)Ul 23:23

Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kaulakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kaunazarkan kepada TUHAN, Allahmu, sesuatu yang kaukatakan dengan mulutmu sendiri."

(0.85)Yos 21:28

Dan dari suku Isakhar: i  Kisyon j  dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dobrat k  dengan tanah-tanah penggembalaannya,

(0.85)Hak 6:36

Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah: "Jika Engkau mau menyelamatkan o  orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang Kaufirmankan itu,

(0.85)1Raj 8:26

Maka sekarang, ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji y  yang telah Kauucapkan kepada hamba-Mu Daud, ayahku.

(0.85)1Taw 6:72

dari suku Isakhar: Kedesh dengan tanah-tanah penggembalaannya; Daberat h  dengan tanah-tanah pengembalaannya,

(0.85)2Taw 6:17

Maka sekarang, ya TUHAN, Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kauucapkan kepada hamba-Mu Daud.

(0.85)Yer 44:16

"Mengenai apa yang kaukatakan demi nama Allah z  kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan a  engkau,

(0.80)Est 6:10

Maka titah raja kepada Haman: "Segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kaukatakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekhai, orang Yahudi, yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah katapun janganlah kaulalaikan dari pada segala yang kaukatakan itu."

(0.71)Kej 18:5

biarlah kuambil sepotong roti, n  supaya tuan-tuan segar kembali; kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya; sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka: "Perbuatlah seperti yang kaukatakan itu."

(0.71)Kej 19:21

Sahut malaikat itu kepadanya: "Baiklah, dalam hal inipun permintaanmu u  akan kuterima dengan baik; yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggangbalikkan.

(0.71)Kel 33:17

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Juga hal yang telah kaukatakan g  ini akan Kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapan-Ku 1  dan Aku mengenal h  engkau."

(0.71)Bil 27:7

"Perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar; memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka t  kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya; engkau harus memindahkan kepadanya u  hak atas milik pusaka ayahnya.

(0.71)Hak 13:11

Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti isterinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya: "Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini?" Jawabnya: "Benar!"

(0.71)Rut 2:13

Kemudian berkatalah Rut: "Memang aku mendapat belas kasihan dari padamu, x  ya tuanku, sebab tuan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan."
TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA