Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 13 dari 13 ayat untuk hebrew:swyrd [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Dan 6:9

(6-10) Sebab itu raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu.

(1.00)Dan 6:28

(6-29) Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, k  orang Persia l  itu.

(0.83)Ezr 4:5

Bahkan, selama zaman Koresh, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia 1 , mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka.

(0.83)Ezr 4:24

Pada waktu itu terhentilah pekerjaan 1  membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, v  raja negeri Persia.

(0.83)Ezr 5:6

Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar-Boznai dan rekan-rekannya, para punggawa daerah sebelah barat sungai Efrat, kepada raja Darius.

(0.83)Ezr 6:1

Sesudah itu atas perintah raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan q  di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan.

(0.83)Ezr 6:13

Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Syetar-Boznai dan rekan-rekan g  mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan raja Darius.

(0.83)Ezr 6:15

Maka selesailah rumah itu 1  pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang keenam zaman pemerintahan raja Darius. l 

(0.83)Neh 12:22

Tentang orang-orang Lewi, para kepala kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Elyasib, Yoyada, Yohanan dan Yadua, sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius, orang Persia itu.

(0.83)Dan 6:1

(6-2) Lalu berkenanlah Darius r  mengangkat seratus dua puluh wakil-wakil raja s  atas kerajaannya; mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan;

(0.83)Dan 6:6

(6-7) Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya: "Ya raja Darius, kekallah hidup y  tuanku!

(0.83)Dan 6:25

(6-26) Kemudian raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, a  yang mendiami seluruh bumi, bunyinya: "Bertambah-tambahlah b  kiranya kesejahteraanmu!

(0.67)Ezr 6:12

Maka Allah, yang sudah membuat nama-Nya diam di sana, e  biarlah Ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa, yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, f  yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan seksama."
TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA