Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 17 dari 17 ayat untuk hebrew:rqbl [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mzm 130:6

Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pada pengawal t  mengharapkan pagi, lebih dari pada pengawal mengharapkan pagi. u 

(0.62)Ams 20:25

Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan "Kudus", dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. u 

(0.53)Kel 34:25

Janganlah darah korban sembelihan yang kepada-Ku kaupersembahkan beserta sesuatu yang beragi, q  dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. r 

(0.53)1Taw 9:27

Mereka bermalam di sekitar rumah Allah q  itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan r  dan harus membuka pintu setiap pagi.

(0.53)Zef 3:3

Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa a  yang mengaum; para hakimnya adalah serigala b  pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi c  hari.

(0.44)Kel 34:2

Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai; s  berdirilah di sana menghadap Aku di puncak gunung itu.

(0.44)Ul 16:4

Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu, tujuh hari lamanya; dan dari daging hewan yang kausembelih pada waktu petang d  pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. e 

(0.44)1Taw 16:40

supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada TUHAN di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat y  TUHAN yang diperintahkan-Nya kepada orang Israel.

(0.44)2Taw 35:12

Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada TUHAN sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu.

(0.44)Ezr 3:3

Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, sungguhpun mereka ketakutan a  terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada TUHAN, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. b 

(0.44)Mzm 49:14

(49-15) Seperti domba mereka meluncur v  ke dalam dunia orang mati, w  digembalakan oleh maut; x  mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka.

(0.44)Mzm 59:16

(59-17) Tetapi aku mau menyanyikan d  kekuatan-Mu, e  pada waktu pagi f  aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu; g  sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, h  tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. i 

(0.44)Am 4:4

"Datanglah ke Betel b  dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal c  dan perhebatlah perbuatan jahat 1 ! Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, d  dan persembahan persepuluhanmu e  pada hari f  yang ketiga!

(0.44)Am 5:8

Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, y  yang mengubah kekelaman menjadi pagi z  dan yang membuat siang gelap seperti malam; a  Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi--TUHAN itulah nama-Nya. b 

(0.35)2Taw 2:4

Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah c  bagi nama TUHAN, Allahku, untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapan-Nya dibakar ukupan d  dari wangi-wangian, tetap diatur roti e  sajian dan dipersembahkan korban bakaran f  pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat g  dan bulan-bulan baru, h  dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan TUHAN, Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya.

(0.35)Yer 21:12

"Beginilah firman TUHAN, hai keturunan Daud: Jatuhkanlah hukum yang adil v  setiap pagi dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya w  orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murka-Ku jangan menyambar seperti api x  dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya, y  oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat! z 

(0.27)2Raj 16:15

Kemudian raja Ahas memerintahkan kepada imam Uria: "Bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi a  dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja, lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri; dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan; tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku. b "
TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA