Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 20 ayat untuk hebrew:rbk [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Pkh 3:15

Yang sekarang ada dulu sudah ada, t  dan yang akan ada sudah lama ada; u  dan Allah mencari yang sudah lalu.

(0.82)2Sam 22:21

TUHAN memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku; o  Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian p  tanganku, q 

(0.82)Mzm 18:20

(18-21) TUHAN memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, k  Ia membalas kepadaku l  sesuai dengan kesucian tanganku, m 

(0.82)Yeh 10:15

Kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup x  yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. y 

(0.71)Mzm 18:24

(18-25) Karena itu TUHAN membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, r  sesuai dengan kesucian tanganku di depan mata-Nya.

(0.71)Yes 1:25

Aku akan bertindak terhadap engkau: n  Aku akan memurnikan o  p  perakmu 1  dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah q  dari padanya.

(0.71)Dan 5:31

(6-1) Darius, p  orang Media, q  menerima pemerintahan 1  ketika ia berumur enam puluh dua tahun.

(0.59)Pkh 1:10

Adakah sesuatu yang dapat dikatakan: "Lihatlah, ini baru!"? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada.

(0.59)Pkh 2:12

Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan 1 , k  sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan l  orang.

(0.59)Pkh 6:10

Apapun yang ada, sudah lama disebut namanya. r  Dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat dari padanya 1 .

(0.59)Pkh 9:6

Baik kasih mereka, maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. e 

(0.59)Pkh 9:7

Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu f  dengan hati yang senang 1 , g  karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu.

(0.59)Yeh 1:1

Pada tahun ketiga puluh 3 , dalam bulan yang keempat, pada tanggal lima bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan a  berada di tepi sungai Kebar, b  terbukalah c  langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan d  tentang Allah.

(0.59)Yeh 3:23

Aku bangun dan pergi ke lembah; sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan TUHAN seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, y  dan aku sujud. z 

(0.59)Yeh 10:20

Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. e  Dan aku mengerti, bahwa mereka adalah kerub-kerub.

(0.59)Yeh 10:22

Kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. h  Masing-masing berjalan lurus ke mukanya.

(0.59)Dan 7:13

Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang p  dengan awan-awan dari langit q  seorang seperti anak manusia 1 ; r  datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan-Nya.

(0.47)Yeh 1:3

datanglah firman TUHAN kepada imam Yehezkiel 1 , f  anak Busi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan TUHAN meliputi dia. g 

(0.47)Yeh 3:15

Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar g  di Tel-Abib dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama tujuh hari. h 

(0.47)Yeh 43:3

Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika Ia datang untuk memusnahkan kota itu dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud.
TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA