Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 18 dari 18 ayat untuk hebrew:ldgh [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Bil 35:28

sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar, tetapi sesudah matinya imam besar bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri.

(0.85)Bil 34:7

Inilah batas e  utaramu: mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas ke gunung Hor, f 

(0.85)Ul 9:29

Bukankah mereka itu umat t  milik-Mu u  sendiri, yang Kaubawa keluar dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu v  yang teracung?"

(0.85)Ul 11:7

Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan r  TUHAN."

(0.71)Kej 1:16

Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar r  untuk menguasai s  siang dan yang lebih kecil untuk menguasai t  malam, u  dan menjadikan juga bintang-bintang. v 

(0.71)Kej 27:1

Ketika Ishak sudah tua 1 , dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat h  lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, i  serta berkata kepadanya: "Anakku." Sahut Esau: "Ya, bapa."

(0.71)Kej 27:15

Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah b  kepunyaan Esau, anak sulungnya, c  pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya.

(0.71)Kel 3:3

Musa berkata: "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?"

(0.71)Ul 4:37

Karena Ia mengasihi a  nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatan-Nya b  yang besar,

(0.71)Ul 8:15

dan yang memimpin engkau melalui padang gurun u  yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular v  yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu w  yang keras,

(0.71)1Sam 12:24

Hanya takutlah u  akan TUHAN dan setialah beribadah kepada-Nya 1  dengan segenap hatimu, v  sebab ketahuilah, w  betapa besarnya x  hal-hal yang dilakukan-Nya di antara kamu.

(0.57)Kej 15:18

Pada hari itulah TUHAN mengadakan perjanjian dengan Abram 1  c  serta berfirman: "Kepada keturunanmulah Kuberikan negeri d  ini, mulai dari sungai Mesir e  sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat: f 

(0.57)Kej 27:42

Ketika diberitahukan perkataan Esau, z  anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya: "Esau, kakakmu, bermaksud membalas dendam membunuh a  engkau.

(0.57)Kel 18:22

Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa; maka segala perkara s  yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri; dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama t  dengan engkau turut menanggungnya.

(0.57)Bil 35:25

dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri; di situlah ia harus tinggal sampai matinya imam besar y  yang telah diurapi z  dengan minyak a  yang kudus.

(0.57)Ul 1:7

Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori t  dan kepada semua tetangga mereka di Araba-Yordan, u  di Pegunungan, di Daerah Bukit, di Tanah Negeb v  dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, w  dan ke gunung Libanon x  sampai Efrat, y  sungai besar itu.

(0.57)Ul 2:7

Sebab TUHAN, Allahmu, memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan e  perjalananmu melalui padang gurun f  yang besar ini; keempat puluh tahun g  ini TUHAN, Allahmu, menyertai engkau 1 , dan engkau tidak kekurangan apapun. h 

(0.57)Ul 10:17

Sebab TUHAN, Allahmulah Allah segala allah o  dan Tuhan segala tuhan, p  Allah yang besar, kuat dan dahsyat, q  yang tidak memandang bulu r  ataupun menerima suap; s 
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA