Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 17 dari 17 ayat untuk hebrew:layndl [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Dan 2:19

Maka rahasia j  itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan k  malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit 1 . l 

(1.00)Dan 6:11

(6-12) Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon f  kepada Allahnya.

(0.94)Dan 6:16

(6-17) Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. l  Berbicaralah raja kepada Daniel: "Allahmu yang kausembah dengan tekun, Dialah kiranya yang melepaskan m  engkau!"

(0.94)Dan 6:20

(6-21) dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel: "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kausembah dengan tekun, telah sanggupkah Ia melepaskan engkau dari singa-singa q  itu?"

(0.83)Dan 1:7

Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka 1 : Daniel dinamainya Beltsazar q , Hananya dinamainya Sadrakh, Misael dinamainya Mesakh dan Azarya dinamainya Abednego. r 

(0.83)Dan 2:15

katanya kepada Ariokh, pembesar raja itu: "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariokh memberitahukan hal itu kepada Daniel.

(0.83)Dan 2:26

Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar: c  "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga?"

(0.83)Dan 5:29

Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya k  dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di dalam kerajaan l  ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga.

(0.83)Dan 6:5

(6-6) Maka berkatalah orang-orang itu: "Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali 1  dalam hal ibadahnya kepada Allahnya! x "

(0.83)Dan 6:27

(6-28) Dia melepaskan dan menolong, h  dan mengadakan tanda dan mujizat i  di langit dan di bumi, Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. j "

(0.67)Dan 1:10

tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel: "Aku takut, kalau-kalau tuanku raja, yang telah menetapkan makanan dan minumanmu, v  berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat dari pada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja."

(0.67)Dan 2:25

Ariokh segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian: "Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan a  dari Yehuda, b  yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja."

(0.67)Dan 2:47

Berkatalah raja kepada Daniel: "Sesungguhnyalah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala allah i  dan Yang berkuasa atas segala raja, j  dan Yang menyingkapkan rahasia-rahasia, k  sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia l  itu."

(0.67)Dan 2:48

Lalu raja memuliakan m  Daniel: dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana n  di Babel.

(0.67)Dan 5:13

Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel: "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja, ayahku, dari tanah Yehuda? g 

(0.67)Dan 6:4

(6-5) Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan w  terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya.

(0.67)Dan 10:1

Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, p  raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsazar; q  firman itu benar r  dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu.
TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.09 detik
dipersembahkan oleh YLSA