Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 417 ayat untuk hebrew:law [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yer 50:35

Pedang y  akan menimpa orang-orang Kasdim, z  demikianlah firman TUHAN, menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya yang berhikmat! a 

(0.83)Yes 19:3

semangat orang Mesir menjadi hilang, d  dan rancangannya e  akan Kukacaukan; f  maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. g 

(0.83)Hos 4:15

Jika engkau ini berzinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah! Janganlah pergi ke Gilgal, l  dan janganlah naik ke Bet-Awen, m  dan janganlah bersumpah: "Demi TUHAN yang hidup 1 ! n "

(0.83)Ob 1:12

Janganlah memandang rendah v  saudaramu, pada hari kemalangannya, w  dan janganlah bersukacita x  atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya; y  dan janganlah membual z  pada hari kesusahannya. a 

(0.82)Kej 4:5

tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan-Nya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram.

(0.82)Im 21:24

Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel.

(0.82)Hak 13:4

Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan 1  b  dan jangan makan sesuatu yang haram. c 

(0.82)Ob 1:14

Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, c  dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan.

(0.77)Ayb 23:16

Allah telah membuat aku putus asa, x  Yang Mahakuasa y  telah membuat hatiku gemetar; z 

(0.77)Mzm 104:22

Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat v  perteduhannya;

(0.77)Mzm 119:116

Topanglah k  aku sesuai dengan janji-Mu, l  supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu m  dalam pengharapanku.

(0.77)Ams 8:33

Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak; janganlah mengabaikannya.

(0.77)Yes 40:25

Dengan siapa hendak kamu samakan Aku, u  seakan-akan Aku seperti dia? firman Yang Mahakudus. v 

(0.77)Yer 27:3

Kemudian kirimlah m  pesan kepada raja Edom, kepada raja Moab, kepada raja bani Amon, n  kepada raja Tirus dan kepada raja Sidon, o  dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, raja Yehuda.

(0.77)Yer 27:9

Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu 1 , d  juru-juru tenungmu, e  juru-juru mimpimu, f  tukang-tukang ramalmu g  dan tukang-tukang sihirmu h  yang berkata kepadamu: Janganlah kamu mau takluk i  kepada raja Babel!

(0.77)Yer 29:24

Kepada Semaya 1 , orang Nehelam itu, haruslah kaukatakan:

(0.77)Hag 2:12

(2-13) Andaikata seseorang membawa daging t  kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah u  yang disentuh itu?" Lalu para imam itu menjawab, katanya: "Tidak!"

(0.68)Im 17:2

"Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya o  dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka: Inilah firman yang diperintahkan TUHAN:

(0.68)Bil 12:4

Lalu berfirmanlah TUHAN dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miryam: "Keluarlah kamu bertiga ke Kemah Pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga.

(0.68)Bil 15:33

Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu, menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu.
TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA