Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 21 ayat untuk hebrew:hynnx [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ezr 10:28

Dari bani Bebai: Yohanan, Hananya, Zabai dan Altai.

(1.00)Neh 10:23

Hosea, Hananya, n  Hasub,

(0.87)Yer 28:17

Maka matilah c  nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ketujuh.

(0.87)Dan 1:6

Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, o  Hananya, Misael dan Azarya. p 

(0.75)1Taw 3:21

Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya; anak orang ini ialah Refaya; anak orang ini ialah Arnan; anak orang ini ialah Obaja, dan anak orang ini ialah Sekhanya.

(0.75)Neh 12:12

Pada zaman Yoyakim yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini: Meraya, dari kaum keluarga Seraya, Hananya dari kaum keluarga Yeremia,

(0.75)Neh 12:41

dan para imam, yakni: Elyakim, Maaseya, Minyamin, Mikha, Elyoenai, Zakharia, Hananya dengan memegang nafiri,

(0.75)Yer 28:10

Kemudian nabi Hananya mengambil gandar r  itu dari pada tengkuk nabi Yeremia, lalu mematahkannya.

(0.71)Yer 28:15

Lalu berkatalah nabi Yeremia kepada nabi Hananya: "Dengarkanlah, hai Hananya! TUHAN tidak mengutus x  engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. y 

(0.62)1Taw 25:4

Dari Heman ialah anak-anak Heman: Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir dan Mahaziot.

(0.62)Neh 7:2

Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, h  saudaraku, dan kepada Hananya, i  panglima benteng, j  karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut k  akan Allah 1  lebih dari pada orang-orang lain.

(0.62)Yer 28:5

Lalu berkatalah nabi Yeremia kepada nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah TUHAN itu,

(0.62)Yer 28:12

Maka sesudah nabi Hananya mematahkan gandar dari pada tengkuk nabi Yeremia, datanglah firman TUHAN kepada Yeremia:

(0.62)Yer 28:13

"Pergilah mengatakan kepada Hananya 1 : Beginilah firman TUHAN: Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi Aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya!

(0.62)Dan 1:11

Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Azarya:

(0.62)Dan 1:19

Raja bercakap-cakap dengan mereka; dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azarya; maka bekerjalah f  mereka itu pada raja.

(0.50)Neh 3:8

Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok Lebar. h 

(0.50)Neh 3:30

Di sampingnya Hananya bin Selemya dan Hanun, anak Zalaf yang keenam, memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka Mesulam bin Berekhya mengadakan perbaikan di depan biliknya.

(0.50)Yer 28:1

Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, i  raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah nabi Hananya 1  bin Azur yang berasal dari Gibeon j  itu kepadaku di rumah TUHAN, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat:

(0.50)Yer 28:11

Berkatalah s  Hananya di depan mata seluruh rakyat itu: "Beginilah firman TUHAN: Dalam dua tahun ini begitu jugalah Aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, raja Babel itu, dari pada tengkuk segala bangsa!" Tetapi pergilah nabi Yeremia dari sana.
TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA