Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 37 ayat untuk hebrew:hya [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yes 33:18

Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian n  yang sudah-sudah: "Sudah lenyapkah juru hitung, sudah lenyapkah juru timbang, dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? o "

(0.82)Yes 36:19

Di manakah para allah negeri Hamat dan Arpad? f  Di manakah para allah negeri Sefarwaim? g  Apakah mereka telah melepaskan Samaria h  dari tanganku?

(0.77)Mzm 115:2

Mengapa bangsa-bangsa akan berkata: "Di mana Allah r  mereka?"

(0.77)Za 1:5

Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya?

(0.68)2Raj 18:34

Di manakah para allah negeri Hamat d  dan Arpad? e  Di manakah para allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku?

(0.68)Yes 63:11

Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hamba-Nya itu: Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut i  bersama-sama dengan penggembala kambing domba-Nya? j  Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya k  dalam hati mereka;

(0.67)Kej 18:9

Lalu kata mereka kepadanya: "Di manakah Sara, t  isterimu?" Jawabnya: "Di sana, di dalam kemah. u "

(0.67)Ayb 28:7

Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buaspun, dan mata elang tidak melihatnya; s 

(0.67)Ayb 35:10

tetapi orang tidak bertanya: Di mana Allah, yang membuat y  aku, dan yang memberi nyanyian pujian z  di waktu malam; a 

(0.67)Mzm 89:49

(89-50) Di manakah kasih setia-Mu yang mula-mula, ya Tuhan, yang telah Kaujanjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaan-Mu?

(0.58)2Sam 21:11

Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rizpa binti Aya, gundik Saul itu,

(0.58)1Taw 1:40

Anak-anak Syobal ialah Alyan, Manahat, Ebal, Syefi dan Onam; anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana. u 

(0.58)Ayb 15:23

Ia mengembara g  untuk mencari makan, entah ke mana. h  Ia tahu, bahwa hari kegelapan i  siap menantikan j  dia.

(0.58)Ayb 21:28

Katamu: Di mana rumah penguasa? v  Di mana kemah tempat kediaman w  orang-orang fasik?

(0.58)Mzm 42:10

(42-11) Seperti tikaman maut p  ke dalam tulangku lawanku mencela q  aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari: "Di mana Allahmu? r "

(0.58)Mzm 79:10

Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata: "Di mana Allah mereka? n " Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan o  atas darah yang tertumpah p  dari hamba-hamba-Mu.

(0.58)Yes 37:13

Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad r  raja kota Sefarwaim, s  raja negeri Hena dan Iwa? t "

(0.58)Yer 13:20

Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara! b  Di manakah kawanan ternak c  yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu?

(0.58)Yer 17:15

Sesungguhnya, mereka berkata kepadaku: "Di manakah firman TUHAN itu? Biarlah ia sampai! u "

(0.58)Yeh 13:12

Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu: Di mana sekarang kapur, yang kamu oleskan itu?
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA