Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 28 ayat untuk hebrew:hxrzm [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kel 38:13

Dan pada sebelah timur: lima puluh hasta,

(0.88)Yos 12:3

dan atas Araba-Yordan sampai sebelah timur danau Kinerot o  dan sampai sebelah timur Laut Araba, yakni Laut Asin, p  ke arah Bet-Yesimot q  dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisga. r 

(0.88)Kel 27:13

Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur harus lima puluh hasta,

(0.75)Bil 34:15

Dua setengah suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yerikho, ke sebelah timur."

(0.75)Ul 4:41

Lalu Musa mengkhususkan tiga kota di seberang sungai Yordan, di sebelah timur,

(0.75)Ul 4:49

serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan, di sebelah timur, sampai Laut Araba, di kaki lereng gunung Pisga.

(0.75)Yos 13:32

Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab b  di sebelah timur sungai Yordan dekat Yerikho. c 

(0.75)Yos 19:13

dari sana terus ke timur, ke arah matahari terbit, ke Gat-Hefer, p  ke Et-Kazin, menuju ke Rimon, q  dan melengkung ke Nea.

(0.75)1Taw 9:18

Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang i  raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan bani Lewi.

(0.71)Yos 12:1

Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki e  mereka di seberang Yordan f  ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon g  sampai gunung Hermon, h  serta seluruh Araba-Yordan i  ke arah timur:

(0.63)Bil 2:3

Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya, ialah laskar Yehuda, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. n 

(0.63)Bil 32:19

sebab kami tidak mau menerima milik pusaka p  di seberang sungai Yordan q  sana dan seterusnya, apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini, di sebelah timur."

(0.63)Ul 3:17

selanjutnya Araba-Yordan m  dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, mulai dari Kineret n  sampai ke Laut Araba, o  yakni Laut Asin p  di kaki lereng gunung Pisga ke arah timur.

(0.63)Yos 13:8

Bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka, yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan z  Musa, hamba TUHAN itu, kepada mereka, a 

(0.63)Yos 16:1

Kemudian keluarlah undian bagi bani Yusuf 1 . Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur mata-mata air Yerikho, melalui padang gurun, q  yang naik dari Yerikho ke pegunungan, ke Betel, r 

(0.63)Yos 16:5

Daerah bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian: batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot-Adar y  sampai Bet-Horon Hulu. z 

(0.63)Yos 16:6

Ke barat batas itu keluar di sebelah utara Mikhmetat; a  kemudian batas itu membelok ke timur ke Taanat-Silo, dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah, b 

(0.63)1Taw 26:14

Undian untuk pintu timur b  jatuh pada Selemya; selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakharia, c  anaknya, seorang penasihat yang berakal budi, lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara.

(0.50)Bil 3:38

Yang berkemah di depan Kemah Suci di sebelah timur, o  di depan Kemah Pertemuan, p  ialah Musa, dan Harun serta anak-anaknya, yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus q  bagi orang Israel; tetapi orang awam yang mendekat, haruslah dihukum mati. r 

(0.50)Yos 11:8

Dan TUHAN menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon-Besar w  dan sampai Misrefot-Maim, x  dan sampai lembah Mizpa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorangpun dari mereka yang dibiarkan lolos.
TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA