Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 23 ayat untuk hebrew:byr [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mi 6:2

Dengarlah, n  hai gunung-gunung, pengaduan o  TUHAN, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi! Sebab TUHAN mempunyai pengaduan p  terhadap umat-Nya, dan Ia beperkara q  dengan Israel.

(0.99)Ams 15:18

Si pemarah membangkitkan pertengkaran, u  tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. v 

(0.99)Ams 25:9

Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain,

(0.85)Ams 17:1

Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman, dari pada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. r 

(0.85)Ams 26:17

Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu.

(0.85)Ams 26:21

Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. r 

(0.85)Hab 1:3

Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang e  kelaliman? f  Ya, aniaya dan kekerasan g  ada di depan mataku; perbantahan h  dan pertikaian terjadi.

(0.71)Kej 13:7

Karena itu terjadilah perkelahian d  antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan e  dan orang Feris f  diam di negeri g  itu.

(0.71)Ul 25:1

"Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, w  dan mereka diadili x  dengan dinyatakannya siapa yang benar y  dan siapa yang salah, z 

(0.71)Hak 12:2

Tetapi jawab Yefta kepada mereka: "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan bani Amon; lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka.

(0.71)2Sam 15:4

Lagi kata Absalom: "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri l  ini! Maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil."

(0.71)Ams 30:33

Sebab, kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.

(0.71)Yer 15:10

Celaka aku, ya ibuku 1 , bahwa engkau melahirkan g  aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan h  bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan i  ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki j  aku.

(0.71)Yer 25:31

Deru o  perang akan sampai ke ujung bumi, sebab TUHAN mempunyai pengaduan p  terhadap bangsa-bangsa; Ia akan berperkara q  dengan segala r  makhluk: Orang-orang fasik akan diserahkan-Nya kepada pedang, s  demikianlah firman TUHAN.

(0.71)Yer 50:34

Tetapi Penebus u  mereka adalah kuat; TUHAN semesta alam v  nama-Nya. Tentulah Ia akan memperjuangkan perkara w  mereka, supaya Ia memberi ketenteraman x  kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel.

(0.71)Yeh 44:24

Di dalam sesuatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim u  dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturan-Ku; mereka harus berpegang pada hukum-hukum-Ku dan ketetapan-ketetapan-Ku pada hari-hari raya-Ku v  dan menguduskan w  hari-hari Sabat-Ku.

(0.71)Mi 6:1

Baiklah dengar firman yang diucapkan TUHAN 1 : Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, m  dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu!

(0.57)Kel 17:7

Dinamailah tempat itu Masa s  dan Meriba, t  oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai TUHAN dengan mengatakan: "Adakah TUHAN di tengah-tengah kita atau tidak?"

(0.57)Ul 21:5

Imam-imam bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih TUHAN, Allahmu, untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat n  demi nama TUHAN; menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka-melukai o  harus diselesaikan.

(0.57)2Taw 19:10

Dalam setiap perkara, yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap TUHAN, y  sehingga murka-Nya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah.
TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA