Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 42 ayat untuk hebrew:bybom [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Taw 20:30

Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan j  kepadanya di segala penjuru.

(0.86)Bil 16:24

"Katakanlah kepada umat itu: Pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram."

(0.86)2Sam 7:1

Ketika raja telah menetap di rumahnya i  dan TUHAN telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya j  di sekeliling, k 

(0.86)1Raj 5:4

Tetapi sekarang, TUHAN, Allahku, telah mengaruniakan keamanan d  kepadaku di mana-mana, tidak ada lagi lawan e  dan tidak ada lagi malapetaka menimpa.

(0.86)1Taw 11:8

Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, t  bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu.

(0.86)Yer 4:17

Seperti orang-orang yang menunggui ladang mereka mengelilinginya w  dari segala pihak, sebab Yehuda telah memberontak x  terhadap Aku, demikianlah firman TUHAN.

(0.86)Yer 6:25

"Janganlah keluar ke padang, dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk--kegentaran datang dari segala jurusan! b "

(0.86)Yl 3:11

Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah c  ke sana! Bawalah turun, ya TUHAN, pahlawan-pahlawan-Mu! d 

(0.71)Bil 16:27

Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. g  Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah h  mereka bersama-sama dengan isterinya, para anaknya i  dan anak-anak yang kecil.

(0.71)Ul 12:10

Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan i  TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan j  dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tenteram,

(0.71)Yos 23:1

Lama setelah TUHAN mengaruniakan keamanan k  kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, l 

(0.71)Hak 8:34

orang Israel tidak ingat h  kepada TUHAN, Allah mereka, yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya,

(0.71)1Sam 12:11

Sesudah itu TUHAN mengutus Yerubaal, o  Barak, p  Yefta q  dan Samuel, r  dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tenteram.

(0.71)2Taw 15:15

Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari TUHAN. x  TUHAN berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan y  kepada mereka di segala penjuru.

(0.71)2Taw 32:22

Demikianlah TUHAN menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan Ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru.

(0.71)Ayb 1:10

Bukankah Engkau yang membuat pagar z  sekeliling dia 1  dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? a  Apa yang dikerjakannya telah Kauberkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri b  itu.

(0.71)Mzm 31:13

(31-14) Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, b  --ada kegentaran dari segala pihak! c  --mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, d  mereka bermaksud mencabut nyawaku. e 

(0.71)Yes 42:25

Maka Ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarah-Nya u  dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan v  dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, w  dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. x 

(0.71)Yer 46:5

Mengapa kulihat mereka terkejut, mundur ke belakang? Pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah, lari d  kocar-kacir, tanpa menoleh; kedahsyatan e  dari segala jurusan!, demikianlah firman TUHAN.

(0.71)Yer 49:29

Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba y  mereka dirampas sampai bersih, tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka; hendaklah unta-unta mereka habis dibawa serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka: Kegentaran z  dari segala jurusan!
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA