Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 29 ayat untuk hebrew:Nma [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mzm 89:52

(89-53) Terpujilah TUHAN untuk selama-lamanya! Amin, ya amin. a 

(0.88)Bil 5:22

sebab air d  yang mendatangkan kutuk e  ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata: Amin, amin. f 

(0.88)Neh 8:6

(8-7) Lalu Ezra memuji TUHAN, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan: "Amin, amin!", sambil mengangkat tangan. n  Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah 1  kepada TUHAN dengan muka sampai ke tanah.

(0.88)Yes 65:16

sehingga orang yang hendak mendapat berkat j  di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, k  dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah l  demi Allah yang setia, sebab kesesakan-kesesakan m  yang dahulu sudah terlupa, dan sudah tersembunyi dari mata-Ku."

(0.88)Ul 27:16

Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu v  dan bapanya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!

(0.88)Ul 27:17

Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah w  sesamanya manusia. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!

(0.88)Ul 27:18

Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. x  Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!

(0.88)Ul 27:23

Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya d  perempuan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!

(0.88)Ul 27:24

Terkutuklah orang yang membunuh e  sesamanya manusia dengan tersembunyi. f  Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!

(0.75)Ul 27:19

Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, y  anak yatim dan janda. z  Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!

(0.75)Ul 27:21

Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang b  apapun. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!

(0.75)Ul 27:25

Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang g  yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata: Amin!

(0.75)Mzm 41:13

(41-14) Terpujilah f  TUHAN, Allah Israel, g  dari selama-lamanya sampai selama-lamanya! Amin, ya amin. h 

(0.75)Mzm 72:19

Dan terpujilah kiranya nama-Nya y  yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaan-Nya z  memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin a .

(0.62)Ul 27:15

Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, s  suatu kekejian t  bagi TUHAN, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi 1 . Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab: Amin! u 

(0.62)Ul 27:20

Terkutuklah orang yang tidur dengan isteri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan punca kain ayahnya. a  Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!

(0.62)Ul 27:22

Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya. c  Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!

(0.62)Ul 27:26

Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. h  Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin! i "

(0.62)Ul 32:20

Ia berfirman: Aku hendak menyembunyikan wajah-Ku b  terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan c  yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. d 

(0.62)1Raj 1:36

Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja: "Amin! Demikianlah kiranya firman TUHAN, Allah tuanku raja!
TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA