Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 16 dari 16 ayat untuk hebrew:Njbm [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ayb 3:11

Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? j 

(1.00)Ayb 10:19

Maka aku seolah-olah tidak pernah ada; dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. z 

(1.00)Ayb 38:29

Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku, dan embun beku di langit, y  siapakah yang melahirkannya?

(1.00)Mzm 22:10

(22-11) Kepada-Mu aku diserahkan sejak aku lahir, s  sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku.

(1.00)Mzm 58:3

(58-4) Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat.

(0.86)Mzm 22:9

(22-10) Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan; q  Engkau yang membuat aku aman r  pada dada ibuku.

(0.86)Mzm 71:6

Kepada-Mulah aku bertopang mulai dari kandungan, a  Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku; b  Engkau yang selalu kupuji-puji. c 

(0.71)Ayb 1:21

katanya: "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali v  ke dalamnya. TUHAN yang memberi, TUHAN yang mengambil, w  terpujilah x  nama TUHAN!"

(0.71)Pkh 5:15

(5-14) Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, y  telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya z  suatupun yang dapat dibawa dalam tangannya. a 

(0.71)Yes 44:2

Beginilah firman TUHAN yang menjadikan p  engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan q  dan yang menolong r  engkau: Janganlah takut, s  hai hamba-Ku t  Yakub, dan hai Yesyurun, u  yang telah Kupilih!

(0.71)Yes 44:24

Beginilah firman TUHAN, Penebusmu, i  yang membentuk j  engkau sejak dari kandungan; k  "Akulah TUHAN, yang menjadikan segala sesuatu 1 , yang seorang diri membentangkan langit, l  yang menghamparkan bumi m --siapakah yang mendampingi Aku? --

(0.71)Yes 49:1

Dengarkanlah w  aku 1 , hai pulau-pulau, x  perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh! TUHAN telah memanggil y  aku 2  sejak dari kandungan z  telah menyebut namaku a  sejak dari perut ibuku.

(0.71)Yun 2:2

katanya: "Dalam kesusahanku aku berseru a  kepada TUHAN, b  dan Ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati c  aku berteriak, dan Kaudengarkan suaraku.

(0.57)Hak 16:17

Maka diceritakannyalah kepadanya segala isi hatinya, h  katanya: "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir i  Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap dari padaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain."

(0.57)Yes 48:8

Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, t  juga telingamu u  tidak terbuka dari sejak dahulu; tetapi Aku telah mengetahui, bahwa engkau berbuat khianat v  sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau: pemberontak w  sejak dari kandungan.

(0.57)Yes 49:5

Maka sekarang firman TUHAN, yang membentuk aku sejak dari kandungan l  untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepada-Nya 1 , dan supaya Israel m  dikumpulkan kepada-Nya--maka aku dipermuliakan n  di mata TUHAN, dan Allahku menjadi kekuatanku o --,firman-Nya:
TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA