Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 23 ayat untuk hebrew:Nbaw [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ayb 28:2

besi digali dari dalam tanah, dan dari batu dilelehkan tembaga. l 

(0.88)Kej 2:12

Dan emas dari negeri itu baik; di sana ada damar j  bedolah dan batu krisopras.

(0.88)Ul 25:13

"Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. m 

(0.88)Ams 11:1

Neraca serong q  adalah kekejian bagi TUHAN 1 , tetapi Ia berkenan r  akan batu timbangan yang tepat.

(0.88)Ams 20:10

Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya c  adalah kekejian bagi TUHAN.

(0.88)Ams 20:23

Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi TUHAN, dan neraca serong itu tidak baik. q 

(0.75)Ul 29:17

dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas z  dan perak itu, yang ada terdapat pada mereka.

(0.62)Ul 4:28

Maka di sana kamu akan beribadah kepada allah, z  buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, a  yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. b 

(0.62)1Raj 10:11

Lagipula kapal-kapal Hiram, yang mengangkut emas dari Ofir, a  membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal.

(0.62)2Raj 19:18

dan menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, j  hanya buatan tangan manusia, k  kayu dan batu; sebab itu dapat dibinasakan orang.

(0.62)2Taw 9:10

Lagipula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo, yang membawa emas dari Ofir, k  membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal.

(0.62)Yes 30:30

Dan TUHAN akan memperdengarkan suara-Nya c  yang mulia, akan memperlihatkan tangan-Nya d  yang turun menimpa dengan murka e  yang hebat dan nyala api f  yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut g  dan hujan batu. h 

(0.62)Yes 37:19

dan menaruh para allah mereka ke dalam api, i  sebab mereka bukanlah Allah, j  hanya buatan tangan k  manusia, kayu dan batu; sebab itu dapat dibinasakan l  orang.

(0.62)Yer 51:26

Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar dari padamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus p  yang kekal, demikianlah firman TUHAN.

(0.62)Yeh 20:32

Dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi, yaitu yang kamu katakan: Kami ingin seperti bangsa-bangsa lain 1 , seperti segala kaum di negeri-negeri untuk berbakti kepada pohon dan batu.

(0.50)Im 26:1

"Janganlah kamu membuat berhala n  bagimu, dan patung o  atau tugu berhala p  janganlah kamu dirikan bagimu; juga batu berukir q  janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab Akulah TUHAN, Allahmu.

(0.50)Ul 28:36

TUHAN akan membawa engkau dengan raja s  yang kauangkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu; t  di sanalah engkau akan beribadah kepada allah lain, kepada kayu dan batu. u 

(0.50)Ul 28:64

TUHAN akan menyerakkan u  engkau ke antara segala bangsa 1  v  dari ujung bumi ke ujung bumi; w  di sanalah engkau akan beribadah kepada allah lain yang tidak dikenal x  olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu.

(0.50)2Sam 12:30

Ia mengambil mahkota y  dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatahkan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu.

(0.50)1Raj 10:2

Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring r  yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannyalah segala yang ada dalam hatinya kepadanya.
TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA