Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 19 dari 19 ayat untuk hebrew:Nbah [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kel 28:10

enam dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan keenam nama lagi pada permata yang kedua, menurut urutan kelahirannya.

(0.85)Yer 3:9

Dengan sundalnya yang sembrono itu maka ia mencemarkan negeri b  dan berzinah c  dengan menyembah batu d  dan kayu. e 

(0.80)Kej 29:3

dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan v  batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba w  itu diberi minum; kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu.

(0.71)Kej 28:18

Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala e  dan mendirikan itu menjadi tugu f  dan menuang minyak ke atasnya. g 

(0.71)Kej 29:8

Tetapi jawab mereka: "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul; barulah batu c  itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum d  kambing domba kami."

(0.71)1Sam 4:1

Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel.(4-1b) Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben-Haezer, q  sedang orang Filistin berkemah di Afek. r 

(0.71)1Sam 20:19

Tetapi lusa engkau pasti akan dicari; engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi k  pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu.

(0.71)Yeh 11:19

Aku akan memberikan mereka hati k  yang lain dan roh yang baru 1  di dalam batin mereka; juga Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras l  dan memberikan mereka hati yang taat, m 

(0.71)Yeh 36:26

Kamu akan Kuberikan hati j  yang baru 1 , dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras k  dan Kuberikan kepadamu hati yang taat. l 

(0.71)Za 4:7

Siapakah engkau, gunung yang besar 1 ? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. c  Ia akan mengangkat batu utama, d  sedang orang bersorak: e  Bagus! Bagus sekali batu itu!"

(0.57)Kej 29:10

Ketika Yakub melihat Rahel, f  anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu g  itu dari mulut sumur, dan memberi minum h  kambing domba i  itu.

(0.57)Kel 24:12

TUHAN berfirman kepada Musa: "Naiklah menghadap Aku, ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka Aku akan memberikan kepadamu loh batu, y  yakni hukum dan perintah, yang telah Kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka."

(0.57)Yos 24:27

Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu: "Sesungguhnya batu s  inilah akan menjadi saksi t  terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman TUHAN yang diucapkan-Nya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal u  Allahmu. v "

(0.57)1Sam 6:15

Orang-orang suku Lewi w  menurunkan tabut TUHAN dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu x  besar itu, dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes y  mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada TUHAN.

(0.57)1Sam 17:49

lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah.

(0.57)2Sam 20:8

Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, i  maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu dari pada mereka. Adapun Yoab j  mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka terjatuhlah pedang itu.

(0.57)2Raj 12:12

kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat w  batu; mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah TUHAN dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu.

(0.57)Za 3:9

Sebab sesungguhnya permata yang telah Kuserahkan kepada Yosua l --satu permata m  yang bermata tujuh 1  n --sesungguhnya Aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman TUHAN semesta alam, dan Aku akan menghapuskan kesalahan o  negeri ini dalam satu hari saja.

(0.57)Za 4:10

Sebab siapa yang memandang hina hari i  peristiwa-peristiwa j  yang kecil 1 , mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. k  Yang tujuh ini adalah mata l  TUHAN, yang menjelajah seluruh bumi."
TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA