Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 28 ayat untuk hebrew:Mtrmaw [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Sam 25:6

dan sampaikanlah salam ini kepadanya: Selamat! Selamatlah e  engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. f 

(1.00)Yeh 33:20

Tetapi kamu berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! Aku akan menghakimi kamu, masing-masing menurut kelakuannya, x  hai kaum Israel."

(1.00)Mal 3:8

Bolehkah manusia menipu d  Allah 1 ? Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu berkata: "Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau?" Mengenai persembahan persepuluhan e  dan persembahan khusus!

(1.00)Mal 3:13

Bicaramu kurang ajar r  tentang Aku, firman TUHAN. Tetapi kamu berkata: s  "Apakah kami bicarakan di antara kami tentang Engkau?"

(0.83)Im 15:2

"Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, y  maka najislah ia karena lelehannya itu.

(0.83)Hak 7:18

Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, s  maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru: 'Demi TUHAN dan demi Gideon!'"

(0.83)2Sam 15:10

Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan: "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, p  berserulah: Absalom sudah menjadi raja di Hebron!"

(0.83)1Raj 1:34

Imam Zadok dan nabi Natan harus mengurapi e  dia di sana menjadi raja atas Israel; kemudian kamu meniup sangkakala f  dan berseru: Hidup raja Salomo!

(0.83)2Taw 18:26

dan katakan: Beginilah titah raja: Masukkan orang ini dalam penjara f  dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat."

(0.83)Yes 12:4

Pada waktu itu w  kamu akan berkata: "Bersyukurlah kepada TUHAN, panggillah nama-Nya, x  beritahukanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa, y  masyhurkanlah, bahwa nama-Nya tinggi luhur! z 

(0.83)Yer 7:10

kemudian kamu datang berdiri j  di hadapan-Ku di rumah k  yang atasnya nama-Ku diserukan, sambil berkata: Kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini! l 

(0.83)Yeh 18:25

Tetapi kamu berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! b  Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakan-Ku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? c 

(0.83)Mal 1:2

"Aku mengasihi c  kamu 1 ," firman TUHAN. Tetapi kamu berkata: d  "Dengan cara bagaimanakah Engkau mengasihi kami?" "Bukankah Esau itu kakak Yakub?" demikianlah firman TUHAN. "Namun Aku mengasihi Yakub, e 

(0.83)Mal 1:7

Kamu membawa roti cemar t  ke atas mezbah-Ku, tetapi berkata: u  "Dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya?" Dengan cara menyangka: "Meja v  TUHAN boleh dihinakan!"

(0.83)Mal 3:7

Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang z  dari ketetapan-Ku dan tidak memeliharanya. Kembalilah a  kepada-Ku, maka Aku akan kembali kepadamu, b  firman TUHAN semesta alam. Tetapi kamu berkata: c  "Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali?"

(0.67)Kej 32:20

dan kamu harus mengatakan juga: Hambamu a  Yakub sendiri ada di belakang kami." Sebab pikir Yakub: "Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan b  yang diantarkan lebih dahulu, c  kemudian barulah aku akan melihat mukanya; mungkin ia akan menerima aku d  dengan baik."

(0.67)Kej 45:9

Segeralah e  kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya: Beginilah kata Yusuf, anakmu: Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir; datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. f 

(0.67)Kej 46:34

maka jawablah: Hamba-hambamu z  ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami a --dengan maksud supaya kamu boleh diam b  di tanah Gosyen. c " --Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian 1  bagi orang Mesir. d 

(0.67)Kel 3:18

Dan bilamana mereka mendengarkan b  perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya: TUHAN, Allah orang Ibrani c , telah menemui d  kami; oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun tiga hari perjalanan e  jauhnya untuk mempersembahkan korban f  kepada TUHAN, Allah kami.

(0.67)Kel 12:27

maka haruslah kamu berkata: Itulah korban Paskah l  bagi TUHAN yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, m  ketika Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita." Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. n 
TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA